Sort by
Sort by

Liczy się każda kropla

regeneration-water-egypt-article-header

Każdy ma prawo dostępu do bezpiecznej i czystej wody. Jednakże zmiany klimatyczne, zwiększone zużycie wody, rosnąca urbanizacja i niszczejąca infrastruktura to czynniki, które mogą przyczyniać się do degradacji naturalnych obiegów wody.

Przykładem przeciwdziałania takiej sytuacji są działania Nestlé Waters w egipskiej miejscowości Benha realizowane we współpracy z lokalnymi partnerami. Ich celem jest poprawa jakości lokalnej sieci wodociągowej. To zaledwie jeden z wielu projektów, nad którymi pracujemy w ramach naszej drogi ku regeneracji.

Zobowiązaliśmy się przyspieszyć regenerację lokalnych obiegów wody i do 2025 roku wdrożyć ponad sto projektów, które będą realizowane w 48 zakładach Nestlé Waters. Nasza ostatnia inicjatywa opiera się na zobowiązaniu z 2017 roku, którego celem jest, by do 2025 roku wszystkie zakłady Nestlé Waters uzyskały certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS). Co ciekawe, rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie jest pierwszym w Polsce zakładem, który mógł pochwalić się tym certyfikatem.

Dążąc do realizacji tego zobowiązania, ściśle współpracujemy z partnerami i społecznościami we wszystkich naszych lokalizacjach – to właśnie wspólne działanie jest podstawą odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi. Tylko w ten sposób możemy przyczyniać się do ich regeneracji.

Pomagamy poprawić jakość wody

W miejscowości Benha w Egipcie zlokalizowany jest jeden z naszych zakładów rozlewniczych. Region ten to również dom społeczności Kafr Arbeen – mieszkańcy tej liczącej 27 000 osób miejscowości nie mieli tak potrzebnego dostępu do czystej wody. Dlatego wspólnie z lokalnymi władzami podjęliśmy działania, by pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

We współpracy z lokalnym zarządem infrastruktury wodnej zmodernizowaliśmy stację wodociągową, która poprzez sieć rurociągów dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości. Wymieniliśmy stary zbiornik magazynujący wodę na znacznie większy i poprawiliśmy wydajność pracy pomp w istniejącej już studni. Co więcej, zainstalowaliśmy nowy system filtrowania i rozszerzyliśmy sieć rurociągów, aby więcej mieszkańców mogło cieszyć się czystą, bieżącą wodą w swoich domach.

regeneration-water-man-drinking-wide

Wspieramy usprawnienie lokalnej infrastruktury

Podjęliśmy się również renowacji kanału Senaity – to podstawowe źródło wody dla wszystkich okolicznych terenów rolniczych nie spełniało swojej roli. Do kanału trafiały odpady, a uszkodzone ściany sprawiały, że woda wyciekała. Prace rozpoczęliśmy od usunięcia odpadów, a następnie wzmocniliśmy dno i ściany kanału betonem, aby zapobiec wyciekom wody i usprawnić jej przepływ do gruntów rolnych. Rezultatem naszych działań jest poprawa kondycji i wydajności upraw, co oznacza zwiększenie dochodów rolników i lepsze perspektywy dla lokalnej społeczności. 

Każdemu należy się dostęp do czystej i bezpiecznej wody, dlatego wraz z naszymi lokalnymi partnerami w Egipcie kontynuujemy działania, których celem jest pomoc w utrzymaniu tych standardów. To jeden z wielu projektów, nad którymi pracujemy w ramach naszego zobowiązania, aby do 2025 roku wywrzeć pozytywny wpływ na zasoby wodne w każdym z miejsc, w których prowadzimy działalność.

Więcej o zobowiązaniu Nestlé Waters można przeczytać tutaj: Nestlé Waters planuje osiągnąć pozytywny wpływ na zasoby wodne poprzez regenerację lokalnych obiegów wody | Nestlé (nestle.pl)

Powiązane informacje

csv