Sort by
Sort by

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Jak zapewniamy bezpieczeństwo produktów Nestlé

Bezpieczeństwo i jakość produktów jest naszym największym priorytetem. Poniżej przedstawiamy jedynie część z działań które podejmujemy, aby potwierdzić, że żywność Nestlé którą kupujesz, jest całkowicie bezpieczna.

Materiały
Nasze podejście do bezpiecznej żywności dotyczy całego łańcucha zaopatrzenia, rozpoczynając od rolników i dostawców. Przestrzegamy rygorystycznego procesu selekcji i kontroli, aby upewnić się, że wybieramy tylko bezpieczne i wysokiej jakości składniki. W tym celu ustalamy rygorystyczne wymagania i testujemy je pod kątem naszych najściślejszych regulacji i najnowszych badań naukowych. Jeśli dany składnik nie spełnia choć jednego z wymagań, zostaje odrzucony.

Przygotowanie
Każda z naszych fabryk, niezależnie od lokalizacji, została zaprojektowana w sposób, który pozwala na przygotowywanie bezpiecznych produktów najwyższej jakości. Żeby to osiągnąć, zabezpieczamy produkty przed wpływem ciał obcych, zarządzamy alergenami oraz zwalczamy wszelkie możliwe zanieczyszczenia na terenie zakładów Nestlé. Zbudowane są one według ścisłych wytycznych, w tym wymagających dostępu do czystej i bezpiecznej wody, filtracji powietrza, a także dotyczących kontaktu jakichkolwiek materiałów z żywnością. W ten sposób gwarantujemy, iż wszystkie składniki, narzędzia i obszar produkcyjny są przystosowane do wytwarzania bezpiecznych produktów.
Starannie zarządzamy przepływem składników i produktów do i z naszych fabryk, by upewnić się, że zarówno materiały surowe, jak i przygotowane jedzenie, zostały odpowiednio rozdysponowane. Nasze zakłady wyposażone są w dedykowane strefy oraz narzędzia, by zapobiec zanieczyszczeniom między produktami. Postępujemy zgodnie z certyfikowanymi procedurami czyszczenia oraz dezynfekcji na każdym etapie produkcji, a nasi pracownicy są przeszkoleni, by w pełni przestrzegać zasad higieny żywności.

Przetwarzanie
Nasze przepisy oraz procesy zostały opracowane naukowo, aby zawsze dostarczać bezpieczne i odpowiednio odżywcze produkty. Przygotowujemy je, aby zapewnić ciągłe i wyważone źródło składników odżywczych, unikając potencjalnych szkód wynikających ze zbyt dużej lub małej dawki. Jedzenie przetwarzamy w optymalnych temperaturach, aby zachować jego wartość odżywczą, ale również po to, by pozbyć się niebezpiecznych mikroorganizmów.

Testowanie
Każda partia produktów przed opuszczeniem naszej fabryki musi zostać sprawdzona pod kątem zdatności do spożycia. W zakładach Nestlé wykonujemy więcej niż 100 milionów testów rocznie, by upewnić się, że nasze produkty powstają w zgodzie z obowiązującymi standardami. W tym celu sprawdzamy obecność niebezpiecznych mikroorganizmów w składnikach oraz we wszystkich produktach, które docierają do sklepów.
Badania przeprowadzamy, aby ostatecznie potwierdzić, że nasze produkty są bezpieczne. Wiele procedur i mechanizmów kontroli jakości daje nam pewność, że produkty Nestlé są najwyższej jakości.

Pakowanie i Transport
Kiedy produkty opuszczają fabrykę, upewniamy się, że dotrą do swojego celu w odpowiednich warunkach. Dla rzeczy mrożonych, lub schłodzonych, oznacza to dbałość o właściwe przechowywanie i transport w odpowiedniej temperaturze.
Opakowanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych warunków transportu. Informuje ono także o alergenach oraz sposobie przygotowania, przechowywania i używania zakupionego produktu. Zawsze upewniamy się, że data przydatności jest prawidłowo zamieszczona na opakowaniu. Ważne jest, by klienci wiedzieli do kiedy mogą wykorzystać produkt, który jest w pełni wartościowy. Pozwala nam to obniżyć ilość niepotrzebnych odpadów.

Odpowiednie etykiety i opakowania pozwalają nam też na identyfikację naszych zakładów. Używamy unikalnych kodów, które informują, gdzie powstał konkretny produkt oraz jakich składników użyto i skąd pochodziły. Dodatkowo, posiadamy system wczesnego ostrzegania, który pozwala nam na wczesne wykrycie potencjalnych problemów.
Stale podnosimy bezpieczeństwo naszych produktów i żywności. Oczekiwania i wymagania rynkowe stale się zmieniają, a regulacje i wiedza naukowa ewoluują. Dlatego zawsze będziemy ulepszać nasze procedury i dzielć się ekspertyzą na forach branżowych, z rządem i naszymi klientami.

Bezpieczeństwo poparte nauką
Możliwość pomiaru oraz oceny ryzyka zdrowotnego wynikającego zarówno z czynników mikrobiologicznych jak i chemicznych, jest podstawą tworzenia bezpiecznej żywności. W Nestlé współczesne metody analityczne i nowatorskie zarządzanie danymi pozwala wskazać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Z racji tego, że analiza danych jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, na bieżąco zapoznajemy się z najnowszymi badaniami, a także sami wspieramy rozwój tej dziedziny. Jesteśmy aktywni w rozwoju technologii, by upewniać się, że najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania służą bezpieczeństwu naszych produktów.

Bezpieczeństwo zaprojektowane przez R&D
Tworzenie nowych produktów może odbywać się za pomocą użycia nowych składników, nowego sposobu użycia starych składników lub całkowicie nowych procesów technologicznych w innych warunkach. Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek zawsze upewniamy się, że spełnia on ścisłe standardy bezpieczeństwa.

Każde istotne zagrożenie chemiczne i mikrobiologiczne zostaje zidentyfikowane i przeanalizowane naukowo, tak aby już na etapie projektu produkt był uznany za bezpieczny. Stosujemy najlepsze metody bezpiecznej obróbki żywności. Dzięki temu ustanawiamy strategię testowania bezpieczeństwa produktów w zgodzie ze wszystkimi normami. Dodatkowo, możemy ustalić cechy produktu i zarządzanie jego obróbką, aby dostarczyć bezpieczną żywność dla wszystkich naszych klientów.