Sort by
Sort by

Zakres usług

W NQAC Rzeszów wykonujemy badania żywności

Działalność NQAC Rzeszów skupia się na wspieraniu blisko 20 fabryk Nestlé w zakresie badań laboratoryjnych oraz dostarczaniu wiedzy eksperckiej w obszarze analiz chemicznych i mikrobiologicznych. Oprócz fabryki w Rzeszowie, NQAC realizuje badania dla fabryk z grupy Nestle w Polsce oraz innych fabryk, głównie z Europy Wschodniej (Grecji, Węgier, Bułgarii, Serbii, Czech, Słowacji, Ukrainy), a także fabryk z rynków: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwajcarskiego oraz Bliskiego Wschodu.

W NQAC Rzeszów wykonujemy badania żywności, zarówno surowców świeżych, półfabrykatów oraz wyrobów gotowych w szerokim zakresie matryc.

Główne kierunki analiz chemicznych, jakie wykonywane są w naszym laboratorium, to:

  • badania wartości odżywczych gotowych produktów (BIG8 - białko, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, sucha masa, sód, cukry, popiół, błonnik),
  • badania zanieczyszczeń żywności (pestycydy, mykotoksyny, metale ciężkie, azotany, azotyny, chlorany/nadchlorany, zakazane barwniki, furan oraz czwartorzędowe związki amoniowe),
  • badania parametrów fizykochemicznych.

W NQAC Rzeszów znajduje się również laboratorium mikrobiologiczne, w którym wykonujemy badania żywności, wody oraz próbek środowiskowych (wymazy).

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów oraz rosnące oczekiwania rynku, dążymy do nieustannego rozszerzania naszego portfolio.