Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mar 31, 2020

Informacje dla akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ze zm., niniejszym informujemy, że w tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od spółki Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wymagane przez prawo lub jej statut.


In carrying out the obligation under Article 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, as amended, we hereby inform you that the announcements from Nestlé Polska S.A. with its registered office in Warsaw which are required by law or its statute will be published here.

Article Type