Sort by
Sort by

Staramy się współtworzyć bezpieczną przyszłość dla naszej planety i jej mieszkańców. Naszą ambicją jest wspieranie rozwoju regeneracyjnych systemów żywnościowych.

Zmiany klimatu i zagrożenia środowiskowe jak degradacja lasów, gruntów, gleb i dróg wodnych, mają ogromny wpływ na rolników i nasze społeczności. Czynniki te zagrażają źródłom utrzymania gospodarstw oraz dostępności do wysokiej jakości żywności.

Musimy chronić zasoby naszej planety. W tym celu niezbędna jest zmiana istniejących systemów żywnościowych. Dlatego jako Nestlé rozpoczynamy naszą podróż w kierunku regeneracji. Angażujemy się w działania ochronne, naprawcze i regeneracyjne. Chcemy poprawiać warunki życia rolników oraz zwiększać dobrobyt lokalnych społeczności i konsumentów.

Wierzymy, że każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Bez względu na wiek, płeć, narodowość czy pochodzenie – wspólnie możemy coś zmienić. Możemy mieć pozytywny wpływ na życie nasze, ale i przyszłych pokoleń.

Rolnictwo regeneracyjne to pierwszy krok w realizacji naszej ambicji. 

 

Nasza obietnica w działaniu

Zmierzamy ku regeneracji. Niektóre działania są już w toku.

Odżywianie

Jak zapewniamy dostęp do pełnowartościowej żywności, aby poprawić samopoczucie miliardów ludzi na całym świecie
https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf