Sort by
Sort by

Lekkoatletyka dla każdego

Promujemy sport wśród dzieci i młodzieży oraz przekonujemy do prawidłowego odżywiania.

Lekkoatletyka dla każdego to program prowadzony od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) w partnerstwie z firmą Nestlé Polska. Jego patronem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całym kraju. W LDK angażują się najlepsi polscy lekkoatleci i trenerzy PZLA, a także eksperci ds. żywienia z Nestlé Polska. W ubiegłym roku objął on swoim zasięgiem całą Polskę. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej, a także edukacja na temat zasad prawidłowego odżywiania. 

Organizatorzy LDK stawiają na popularyzację lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój, niosącego radość oraz dającego satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami, zdobywania nowych sprawności i umiejętności. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości uczestników. W klasach I-III trenerzy prowadzą zajęcia raz w tygodniu i mają one przede wszystkim formę zabawy. W klasach IV-VI zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają półtorej godziny. To także pierwszy etap selekcji i wyłaniania talentów. Z kolei starsi uczestnicy programu biorą udział w zawodach i obozach LDK, a także systematycznie przechodzą testy sprawności fizycznej. Dzięki zaangażowaniu metodyków z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwiększa się szansa na wyłonienie najzdolniejszych, którzy być może będą w przyszłości reprezentować Polskę na światowych arenach. Trenerzy przechodzą także szkolenia i otrzymują materiały dydaktyczne od Nestlé, aby mogli jednocześnie przekazywać wiedzę na temat roli i zasad prawidłowego odżywiania czy właściwego nawodnienia organizmu. 

Oprócz regularnych ćwiczeń, program LDK przewiduje również organizację imprez, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, a także mogą spotkać się z utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

LDK w liczbach
•    Od 2014 r. w zajęciach uczestniczyło ponad 415 000 dzieci z całej Polski 
•    Z 1320 szkół w całym kraju
•    W ramach programu działa  828 grup treningowych
•    Zaangażowanych jest ponad 828 trenerów
•    Odbyło się ponad 5369 wydarzeń szkolnych i prawie 300 międzyszkolnych w szkołach w całej Polsce
•    W sumie już ponad 2800 dzieci wzięło udział w zawodach ogólnopolskich Nestlé Cup


LDK pod parasolem inicjatywy Nestlé for Healthier Kids
LDK jest realizowana w ramach globalnej inicjatywy Nestlé for Healthier Kids (N4HK) i w Polsce jest jej kluczowym programem. Inicjatywa Nestlé for Healthier Kids stanowi rodzaj parasola skupiającego pod sobą dotychczasowe i nowe działania firmy skierowane do dzieci, a także ich rodziców i opiekunów. W jej ramach firma zobowiązała się do 2030 roku pomóc 50 milionom dzieci w prowadzeniu zdrowszego stylu życia. 

Nestlé Cup – zawody najlepszych uczestników programu
Corocznym ukoronowaniem programu Lekkoatletyka dla każdego jest Finał Nestlé Cup. To ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zostali objęci LDK. Uczestnicy finału wyłaniani są w czasie eliminacji regionalnych, w których udział bierze kilka tysięcy młodych lekkoatletów. W czasie Nestlé Cup najlepsi z nich rywalizują ze sobą, w ramach danej kategorii wiekowej w różnego rodzaju dyscyplinach lekkoatletycznych (m.in. biegach na określonych dystansach, biegach przez płotki czy rzutach piłką lekarską lub palantową). 

W tym roku Finał Nestlé Cup odbędzie się 7 czerwca w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych ich zmagania obserwować i dopingować będą mistrzowie lekkoatletyki. 

Więcej informacji: http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/