Sort by
Sort by

   

Lekkoatletyka dla każdego to program prowadzony od 2014 r. przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) w partnerstwie z firmą Nestlé Polska. Jego patronem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w całym kraju. W Ldk! angażują się najlepsi polscy lekkoatleci i trenerzy PZLA, a także eksperci ds. żywienia z Nestlé Polska. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej, a także edukacja na temat zasad prawidłowego odżywiania.

LDK logo

   

Organizatorzy Ldk! stawiają na popularyzację lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój, niosącego radość oraz dającego satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami, zdobywania nowych sprawności i umiejętności. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości uczestników. W klasach I-III trenerzy prowadzą zajęcia raz w tygodniu i mają one przede wszystkim formę zabawy. W klasach IV-VI zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają półtorej godziny. To także pierwszy etap selekcji i wyłaniania talentów. Z kolei starsi uczestnicy programu biorą udział w zawodach i obozach Ldk!, a także systematycznie przechodzą testy sprawności fizycznej. Dzięki zaangażowaniu metodyków z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwiększa się szansa na wyłonienie najzdolniejszych, którzy być może będą w przyszłości reprezentować Polskę na światowych arenach. Trenerzy przechodzą także szkolenia i otrzymują materiały dydaktyczne od Nestlé, aby mogli jednocześnie przekazywać wiedzę na temat roli i zasad prawidłowego odżywiania czy właściwego nawodnienia organizmu.

Warsztaty żywieniowe

Oprócz regularnych ćwiczeń, program Ldk! przewiduje również organizację imprez, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, a także mogą spotkać się z utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

Lekkoatletyka dla każdego! w liczbach

ponad

900 000

ponad

4000

prawie

4500

   

Nestlé Cup – zawody najlepszych uczestników programu

Corocznym ukoronowaniem programu Lekkoatletyka dla każdego jest Finał Nestlé Cup. To ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zostali objęci Ldk!. Uczestnicy finału wyłaniani są w czasie eliminacji regionalnych, w których udział bierze kilka tysięcy młodych lekkoatletów. W czasie Nestlé Cup najlepsi z nich rywalizują ze sobą, w ramach danej kategorii wiekowej w różnego rodzaju dyscyplinach lekkoatletycznych (m.in. biegach na określonych dystansach, biegach przez płotki czy rzutach piłką lekarską lub palantową). 

Więcej informacji: http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl

Zabiegi
10 zasad zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży

Powiązane informacje