Sort by
Sort by

1906 - 1918

Mleko skondensowanePuszki mleka skondensowanego

Początek XX wieku to okres zajadłej konkurencji na rynku mleka skondensowanego.

Firma, która powstała w wyniku fuzji dotychczasowych rywali w 1905 roku przyjęła nazwę Nestlé and Anglo-Swiss Milk Company. W pierwszych latach wieku firma miała fabryki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. W wyniku porozumienia ze Swiss General Chocolate Company, w 1904 roku Nestlé przystąpiła też do produkcji czekolady.

W 1907 roku firma rozpoczęła produkcję na pełną skalę w Australii, jej drugim co do wielkości rynku eksportowym. Zbudowano magazyny w Singapurze, Hongkongu i Bombaju mające zapewnić dostawy na dynamicznie rozwijające się rynki azjatyckie.

Większość zakładów produkcyjnych firmy skoncentrowana była jednak w Europie i wybuch I wojny światowej poważnie zaburzył jej funkcjonowanie. Coraz trudniej było pozyskiwać surowce i rozprowadzać gotowe produkty. Ograniczona podaż świeżego mleka w całej Europie zmuszała fabryki do przeznaczenia niemal całości swoich dostaw na zaspokojenie potrzeb lokalnych miast.

Wojna spowodowała jednak ogromny wzrost popytu na wyroby mleczarskie, napędzany głównie zamówieniami rządowymi. Aby sprostać nowym zapotrzebowaniom, Nestlé kupiło kilka istniejących zakładów w Stanach Zjednoczonych. Gdy wojna dobiegła końca, firma posiadała 40 zakładów, a jej produkcja na całym świecie wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1914.