Sort by
Sort by

Obszary, na które mamy wpływ

Nasz cel dotyczy kluczowych obszarów, w których chcemy działać.

Poszczególne osoby, rodziny, społeczeństwa lokalne i cała nasza planeta są ze sobą powiązane, a wysiłki w każdym z tych obszarów są wspierane poprzez nasze 42 publiczne zobowiązania. Zobowiązania te umożliwią nam spełnienie trzech ambicji w roku 2030 zgodnie z harmonogramem Celów Zrównoważonego Rozwoju.


DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA I KAŻDEJ RODZINY

Pomoc
50 milionom
dzieci w prowadzeniu zdrowszego życia
DLA NASZYCH SPOŁECZNOŚCI

Poprawa sytuacji
30 milionów
osób ze społeczności lokalnych powiązanych z naszą działalnością biznesową
DLA NASZEJ PLANETY

Dążenie do
Zerowego
negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko

Jak działamy

Kierując się naszymi wartościami zakorzenionymi w szacunku, współpracujemy z partnerami biznesowymi, tworząc wspólną wartość. W ten sposób angażujemy się w życie społeczne, co zapewnia długoterminowy sukces naszej firmy. Nazywamy to tworzeniem wspólnej wartości i osadzamy to we wszystkim, co robimy.