Sort by
Sort by

1975 - 1981

Logo AlconLogo Alcon

Po raz pierwszy od lat dwudziestych firma zanotowała pogorszenie wyników, spowodowane rosnącą ceną ropy naftowej i recesją gospodarczą w krajach o rozwiniętych gospodarkach. Zaszły niekorzystne zmiany kursów wymiany walut: frank francuski, dolar amerykański, funt brytyjski i marka niemiecka traciły na wartości w stosunku do franka szwajcarskiego. Na dodatek, w okresie od 1975 do 1977 cena ziarna kawowego skoczyła czterokrotnie, a ziarna kakaowego trzykrotnie. Podobnie jak to miało miejsce w 1921 roku, firma musiała szybko reagować na zachodzące zasadnicze zmiany rynkowe.

Szybki rozwój Nestlé w krajach rozwijających się częściowo zrekompensował zastój na tradycyjnych rynkach firmy, ale wystawił ją na ryzyko związane z niepewną sytuacją polityczną i gospodarczą. Szukając sposobów kompensowania zagrożeń, Nestlé po raz drugi wyszła poza branżę spożywczą przejmując Alcon Laboratories, Inc., amerykańską firmę wytwarzającą farmaceutyki i środki stosowane w leczeniu oczu.

Ten ostatni krok, podjęty w warunkach rosnącej konkurencji i kurczących się poziomów marż, wymagał odwagi i dalekowzroczności. Przejęcie Alconu było dla Nestlé jeszcze większym krokiem w nieznane niż wejście do firmy L'Oréal. Jednak, jak powiedział ówczesny Prezes Grupy Nestlé: "Prowadzimy dziś bardzo różnorodną działalność mającą wszelako jeden wspólny mianownik: wszystko, co robimy, przyczynia się w jakiś sposób do zaspokajania potrzeb ciała ludzkiego."