Sort by
Sort by

1996 - 2002

Pierwsza połowa lat '90 była bardzo korzystnym okresem dla Nestlé: dotychczasowe bariery handlowe runęły i światowe rynki rozwinęly się w grupę kilku mniej lub bardziej zintegrowanych obszarów handlowych. Upadek żelaznej kurtyny, otwarcie na handel zagraniczny Chin i ogólny światowy trend dążący do liberalizacji zagranicznych inwestycji był bardzo dobrą informacją dla firmy o tak dalekosiężnych  i zróżnicowanych planach jak Nestlé.

W lipcu 2000 roku, Grupa Nestlé uruchomiła inicjatywę GLOBE (Global Business Excellence), której celem było uproszczenie i harmonizacja procesów realizowanych w firmie, umożliwiające jednocześnie pełne wykorzystanie zalet bycia globalnym liderem branży spożywczej i uniknięcie wad wynikających z rozmiaru firmy.

W 2002 roku w Ameryce Północnej Nestlé ogłosiło dwie duże akwizycje: w lipcu ogłoszono, że biznes lodowy w USA zostanie połączony z właśnie przejętą firmą Dreyer's. W sierpniu zaś za sumę 2,6 mld dolarów przejęto Chef America, Inc. - wiodącą północnoamerykańską firmę produkującą produkty mrożone.

W tym samym roku zostały założone dwie działalności joint venture: z firmą Fronterra - Dairy Partners America, z firmą L'Oreal - Laboratoires innéov.