Sort by
Sort by

Przyszłość

Nową dekadę rozpoczęło Nestlé finalizacją sprzedaży akcji Alconu na rzecz Novartisu, do której doszło w połowie 2010 roku. Zaraz po sprzedaży Alconu, Nestlé przejęło od firmy Kraft Foods jej biznes mrożonej pizzy.

Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w szybko zmieniających się warunkach wymaga elastyczności, której nie zawsze można spodziewać się po firmie tak wielkiej, jak Nestlé. Strategia firmy pozostanie oparta na kilku zasadniczych przesłankach. Istniejące produkty Nestlé będą rozwijane w drodze zarówno innowacji jak i modernizacji, z zachowaniem równowagi w geograficznym rozłożeniu działalności i rodzin produktów. Długoterminowy rozwój firmy nigdy nie zostanie poświęcony dla uzyskania lepszych wyników w krótszym horyzoncie czasowym. Priorytetem firmy nadal będzie dostarczanie ludziom najlepszych i najbardziej odpowiednich produktów w przeciągu całego ich życia ― i to niezależnie od tego, gdzie oni są i jakie mogą mieć potrzeby.