Sort by
Sort by

Tworzenie Wspólnej Wartości

Odpowiedzialny biznes rozumiemy jako Tworzenie Wspólnej Wartości. W Nestlé jesteśmy przekonani, że warunkiem uzyskania korzyści dla udziałowców i samej firmy jest takie działanie, które jednocześnie przynosi wartość społeczeństwu: np. rolnikom dostarczającym nam surowce, naszym pracownikom, klientom i konsumentom oraz szeroko rozumianym społecznościom w krajach, w których prowadzimy działalność. Nazywamy to Tworzeniem Wspólnej Wartości (Creating Shared Value) i wierzymy, że jest to niezbędny czynnik długofalowego powodzenia w biznesie.

Główne obszary CSV

 

  • Water Woda Nestlé walczy o dostęp do wody pitnej dla wszystkich.

 

 

  • Nutrition Żywienie Skupiamy się na tworzeniu dobrych produktów.