Sort by
Sort by

Alliance 4 Youth

To pierwsza w historii, ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, której inicjatorem jest firma Nestlé.

 „Sojusz dla Młodych” to zobowiązanie firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny na kontynencie i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestniczy sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi praktyki i szkolenia dla młodzieży. Zapowiedzieli opracowanie wspólnych inicjatyw, umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także gotowość do prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych ludzi do wejścia z sukcesem na rynek pracy, obejmujących m.in. doradztwo jak pisać CV oraz jak poradzić sobie podczas rozmowy o pracę.

Podpisany w Lizbonie „Sojusz dla Młodych” to część Nestlé needs YOUth – Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.

Czytaj więcej >

alliance-youth-debate-background.jpg
film_praktykanci2_obr.png