Sort by
Sort by

Dla naszej planety

Cel Nestlé – podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – realizujemy również przez działania związane ze środowiskiem naturalnym. Mamy świadomość jak kluczowy jest nasz wpływ na planetę. Dbamy o to, by zminimalizować wpływ na środowisko podczas pozyskiwania naszych surowców, jak i opakowań pozostających po naszych produktach.

Do 2020 roku chcemy zminimalizować zużycie wody o 35% na tonę produktu w każdej kategorii produktowej w stosunku do 2010 roku. Dbamy o zasoby wodne – poprzez minimalizację zużycia wody na tonę produktu w naszych zakładach produkcyjnych.

Przy projektowaniu opakowań stosujemy zasadę redukcji u źródła. Zakłada ona minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego przez opakowanie na środowisko naturalne, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości pakowanego wyrobu.

Używamy również 100 % odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach Nestlé w Polsce.