Sort by
Sort by

Lokalne społeczności

W Nałęczowie, gdzie mieści się zakład Nestlé Waters produkujący wodę mineralną pod marką NAŁĘCZOWIANKA, pozostajemy w ciągłym dialogu z mieszkańcami, samorządem oraz lokalnymi organizacjami.

Efektem tej relacji i wspólnej identyfikacji potrzeb są inicjatywy w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Organizujemy programy edukacyjne upowszechniające wiedzę o ochronie zasobów wody i promujące zdrowy styl życia. W 2016 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem Dietetyki przeprowadziliśmy badanie, którym objęto uczniów czterech szkół podstawowych z Nałęczowa i okolic. W sumie wzięło w nim udział prawie 60 proc. dzieci z tych placówek. Wyniki pokazały, że aż u 30 proc. z nich stwierdzono nieprawidłową wagę. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla rodziców, a dla nauczycieli opracowaliśmy skrypt zajęć lekcyjnych promujących prawidłowe odżywianie oraz zdrowy styl życia. Dodatkowo w tych czterech szkołach zainstalowaliśmy źródełka wody dla uczniów. Przeprowadziliśmy również dwudniowe warsztaty promujące prawidłowe nawodnienie organizmu oraz ochronę zasobów wodnych. W tym zakresie współpracujemy z nałęczowskim zakładem wodociągowym, który prowadzi podobną akcję informacyjną. Z kolei w ramach dialogu z miejscowymi wędkarzami na temat problemu przyduchy w lokalnych łowiskach podjęliśmy działania w celu dotlenienia akwenów wodą mineralną. Nestlé zakupiło i postawiło również 14 śmietników na popularnym wśród mieszkańców szlaku spacerowym wzdłuż rzeki Drwęcy.