Sort by
Sort by

 

Dzięki obecności w niemal każdym kraju, naszemu zasięgowi i skali działalności możemy realnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Dlatego już dziś podejmujemy konkretne kroki.


W ciągu najbliższej dekady zmniejszymy naszą emisję gazów cieplarnianych o połowę, realizując szereg działań. Osiągniemy także zerową emisję netto do 2050 roku – nawet jeśli nasza firma będzie się istotnie rozwijała. 

 • 20%
  redukcji emisji do 2025 roku
 • 50%
  redukcji emisji do 2030 roku
 • Zerowa emisja netto
  gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 roku

 

Zmianę zaczynamy od siebie – ograniczamy emisje w firmie i naszych łańcuchach dostaw. Przez najbliższe 10 lat będziemy sadzić 20 milionów drzew rocznie oraz przejdziemy w 100% na odnawialną energię elektryczną do 2025 roku. Ponadto zwiększymy liczbę marek tzw. neutralnych pod względem emisji CO2. W drodze do zerowej emisji wspieramy także innych. Współpracującym z nami rolnikom i dostawcom pomożemy we wdrażaniu regeneracyjnych praktyk rolniczych.

Orphaned Layout: Columns-50:  

Zmianę zaczynamy od siebie – ograniczamy emi… > Second column

Nasza droga do zerowej emisji netto obejmuje trzy główne obszary

Blisko współpracujemy z rolnikami, dostawcami i społecznościami, w których działamy, aby pozyskiwać surowce do produkcji w sposób mający pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Oto jak to robimy:
 • współpracujemy z rolnikami w celu wdrożenia praktyk przeciwdziałających zmianom klimatu i poprawiających warunki życia,
 • zachęcamy naszych dostawców na całym świecie do przyłączenia się do naszych działań na rzecz zerowej emisji netto,
 • posadzimy 20 milionów drzew rocznie przez następne 10 lat,
 • upewnimy się, że dostawcy kluczowych dla nas surowców zwalczą problem wylesiania do 2022 roku.

Osiągnięcie zerowej emisji netto będzie wiązało się z wprowadzeniem dużych zmian w ramach tego, jak wytwarzamy nasze produkty: 
 • przejście w 100% na odnawialną energię elektryczną we wszystkich 800 lokalizacjach Nestlé na świecie,
 • transformacja globalnej floty posiadanych lub zakontraktowanych pojazdów na modele niskoemisyjne do 2022 roku i zrównoważenie wszelkich pozostałych emisji.

Korzystając z naszego know-how oraz zasobów, poszerzymy nasze portfolio o bardziej przyjazne dla środowiska produkty poprzez: 
 • optymalizację składu naszych produktów, by zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne, 
 • poprawę sposobu mierzenia emisji i zarządzania nią,
 • inwestycje w marki neutralne węglowo.
Pobierz naszą mapę drogową do zerowej emisji netto