Budujemy przyszłość bez odpadów

Walka z zanieczyszczeniem środowiska nigdy nie była tak nagląca jak teraz, kiedy odpady z plastiku nieustannie gromadzą się na składowiskach i trafiają do naszych oceanów, zagrażając dzikiej przyrodzie. To wyzwanie stanowi nasz największy priorytet oraz odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Przyspieszamy nasze działania na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych i zobowiązujemy się do wprowadzenia znaczących zmian wszędzie tam, gdzie działamy. Robimy postępy, ale jeszcze wiele przed nami. Chcemy być liderem w tym zakresie.

Nasza wizja i zobowiązania

Nasza wizja zakłada, że żadne z naszych opakowań, również te plastikowe, nie będą zaśmiecać środowiska ani trafiać na składowiska. To nie jest tylko szczytny ideał – ciężko pracujemy nad jej zrealizowaniem i zbudowaniem przyszłości bez odpadów. W ubiegłym roku ogłosiliśmy zobowiązanie, że do 2025 r. wprowadzimy opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub takie, które będzie można ponownie wykorzystać. W styczniu 2019 r. przedstawiliśmy naszą szerszą wizję przyszłości bez odpadów i ogłosiliśmy szereg konkretnych działań, które pomogą nam spełnić to zobowiązanie.

Chociaż nieustannie skupiamy się na korzystaniu z opcji recyklingu wszędzie tam, gdzie to możliwe, wiemy, że wprowadzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku nie wystarczy, aby skutecznie rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych. Musimy przekraczać granice i robić jeszcze więcej. Jesteśmy gotowi przeanalizować każdą opcję, która pozwoliłaby rozwiązać te skomplikowane problemy i otwarci na nowe rozwiązania. Na przykład wierzymy w wartość nadających się do recyklingu i kompostowalnych materiałów z masy papierowej i biodegradowalnych polimerów, szczególnie tam, gdzie nie ma infrastruktury recyklingu. Wdrażając nowe rozwiązania, nigdy nie narazimy zdrowia naszych konsumentów. Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów spożywczych i napojów nie podlega negocjacjom.

Nasze działania

Rozwiązanie złożonego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wymaga kompleksowego podejścia. Do zrealizowania tego celu potrzebne są konkretne działania. Zgodnie z tym podejściem podejmujemy realne kroki:

1. Pionierskie materiały alternatywne
 

- Stworzyliśmy Instytut Badań Nad Opakowaniami Nestlé, aby opracować funkcjonalne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie opakowań produktów oraz współpracować z partnerami w celu zwiększenia skali badań i innowacji. W Instytucie badamy obecnie szereg innowacji, w tym nowe materiały na bazie papieru, jak również biodegradowalne polimery, które również podlegają recyklingowi.
 

- W pierwszym kwartale 2019 roku wprowadziliśmy globalnie opakowania papierowe dla Nesquik, w drugim kwartale to samo planujemy dla batonów YES! Także SMARTIES rozpoczną w tym roku wprowadzanie opakowań wolnych od tworzyw sztucznych. W 2020 r. marka MILO wprowadzi worki papierowe.
 

- Do 2025 roku wycofamy nienadające się do recyklingu materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub takie, których recykling jest wyjątkowo trudny.
 

- W ramach tego zobowiązania, począwszy od lutego 2019, zaczęliśmy eliminować wszystkie plastikowe słomki z naszych produktów.
 

- Nestlé Waters pracuje nad zwiększeniem zawartości PET z recyklingu do 35% na poziomie globalnym do 2025 roku. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone i marka Poland Springs, oraz 4 marki europejskie: Acqua Panna, Buxton, Henniez i Levissima. W każdej z nich udział tego tworzywa zostanie zwiększony do 50%.
 

- Rozpoczęliśmy globalną współpracę z Danimer Scientific z myślą o opracowaniu nadającej się do recyklingu butelki, biodegradowalnej w morzu.
 

- Dostrzegamy wyzwania związane ze stworzeniem materiałów pochodzących z recyklingu, które byłyby odpowiednie dla produktów spożywczych. Dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z PureCycle Technologies, by uzyskać z recyklingu polipropylen przeznaczony do kontaktu z żywnością.

 

2. Budowanie przyszłości bez odpadów
 

- Współpracujemy z projektem STOP, inicjatywą, której celem jest zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu poprzez rozwijanie partnerstw z miastami i rządami w Azji Południowo-Wschodniej.  Pierwszy, pilotażowy projekt STOP uruchomiliśmy w Indonezji.
 

- Jesteśmy sygnatariuszem Globalnego Zobowiązania Nowej Gospodarki Tworzywami, inicjatywy prowadzonej przez Fundację Ellen MacArthur oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby promować i zachęcać do czynienia postępów w rozwiązywaniu problemu odpadów z plastiku.
 

- Jesteśmy zdeterminowani, aby ograniczyć stosowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Wprowadzamy opakowania wielokrotnego użytku, nowe systemy dostaw i innowacyjne modele biznesowe.
 

- Współpracujemy z organizacją Loop nad opracowaniem opakowań wielokrotnego użytku. Obecnie testujemy pojemniki wielokrotnego użytku dla naszych lodów Haagen-Dazs w Stanach Zjednoczonych.
 

- Dozowniki dla Nescafé oraz Milo są już dostępne w wielu krajach na całym świecie.
 

- Na początku 2020 r. wprowadzimy nowe dystrybutory wody wykorzystujące najnowocześniejszą technologię, dzięki czemu konsumenci będą mogli napełnić własne butelki wielokrotnego użytku.
 

- Współpracujemy z firmą Veolia w zakresie zbiórki odpadów, sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych, ze szczególnym naciskiem na elastyczne opakowania plastikowe. Dzięki temu partnerstwu zbadamy również technologie mające na celu stworzenie korzystnych modeli recyklingu w różnych krajach. Obejmuje to również technologie recyklingu chemicznego, które pomogą Nestlé zwiększyć do 2025 r. zawartość surowców wtórnych we wszystkich opakowaniach do 15%, a w opakowaniach wody butelkowanej do 35%.
 

- Wspólnie z innymi firmami właśnie uruchomiliśmy Sojusz Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Afryce, aby rozwijać infrastrukturę recyklingu w Afryce Subsaharyjskiej – i dzięki temu tworzyć także miejsca pracy.

 

3.Kreowanie nowych zachowań
 

- Wszystkie 4200 zakładów Nestlé na całym świecie eliminuje plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, których nie można poddać recyklingowi.
 

- Nasi pracownicy na całym świecie, w ramach wolontariatu działają na rzecz usuwania śmieci i będą uczestniczyć w aktywnościach poświęconych sprzątaniu swojej okolicy podczas Światowego Dnia Oceanów (8 czerwca). Więcej informacji o tym, jak możesz się zaangażować, znajdziesz na stronie World Oceans Day website.