Sort by
Sort by

Walka z zanieczyszczeniem środowiska nigdy nie była tak nagląca jak teraz, kiedy odpady z plastiku nieustannie gromadzą się na składowiskach i trafiają do naszych oceanów, zagrażając dzikiej przyrodzie. To wyzwanie stanowi nasz największy priorytet oraz odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Przyspieszamy nasze działania na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych i zobowiązujemy się do wprowadzenia znaczących zmian wszędzie tam, gdzie działamy. Robimy postępy, ale jeszcze wiele przed nami. Chcemy być liderem w tym zakresie.

 • Nasza wizja i zobowiązania
  Nasza wizja zakłada, że żadne z naszych opakowań, również te plastikowe, nie będą trafiać na składowiska ani zaśmiecać środowiska, w tym oceanów, mórz i rzek.

  To nie tylko szczytny cel – ciężko pracujemy nad jego zrealizowaniem i zbudowaniem przyszłości bez odpadów.

  Wszystkie opakowania naszych produktów będą nadawać się do recyklingu bądź ponownego wykorzystania. Zmniejszymy także zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią.
  Budujemy przyszłość bez odpadów
 • 100%
  opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania
 • 1/3
  zmniejszenie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o 1/3
 • 88%
  naszych opakowań nadaje się do recyklingu lub ponownego wykorzystania (2020)

Nasza wizja i zobowiązania

 

Nasza wizja zakłada, że żadne z opakowań naszych produktów nie będą zaśmiecać środowiska ani trafiać na składowiska. Dlatego podejmujemy działania, by budować przyszłość bez odpadów.

W 2018 roku ogłosiliśmy, że wszystkie opakowania naszych produktów będą nadawać się do recyklingu bądź ponownego wykorzystania. W styczniu 2019 roku przedstawiliśmy naszą szerszą wizję przyszłości bez odpadów i ogłosiliśmy szereg konkretnych działań, które pomogą nam spełnić to zobowiązanie.

Chociaż nieustannie skupiamy się na korzystaniu z opcji recyklingu wszędzie tam, gdzie to możliwe, wiemy, że wprowadzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku nie wystarczy, aby skutecznie rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych. Musimy przekraczać granice i robić jeszcze więcej. Jesteśmy gotowi przeanalizować każdą opcję, która pozwoliłaby rozwiązać te skomplikowane problemy i otwarci na nowe rozwiązania. Na przykład wierzymy w wartość nadających się do recyklingu i kompostowalnych materiałów z masy papierowej i biodegradowalnych polimerów, szczególnie tam, gdzie nie ma infrastruktury recyklingu. Wdrażając nowe rozwiązania, nigdy nie narazimy zdrowia naszych konsumentów. Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów spożywczych i napojów nie podlega negocjacjom.

 

Trzy filary działań

- Stworzyliśmy Instytut Badań Nad Opakowaniami Nestlé, aby opracować funkcjonalne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie opakowań produktów oraz współpracować z partnerami w celu zwiększenia skali badań i innowacji. W Instytucie badamy obecnie szereg innowacji, w tym nowe materiały na bazie papieru, jak również biodegradowalne polimery, które podlegają recyklingowi.

- W pierwszym kwartale 2019 roku wprowadziliśmy globalnie opakowania papierowe dla Nesquik, a w trzecim kwartale dla batonów YES! W 2021 roku marka słodyczy Smarties ogłosiła przejście na papierowe opakowania nadające się do recyklingu. 

- Do 2025 roku wycofamy nienadające się do recyklingu materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub takie, których recykling jest wyjątkowo trudny.

- W ramach tego zobowiązania, począwszy od lutego 2019, zaczęliśmy eliminować wszystkie plastikowe słomki z naszych produktów.

- Nestlé Waters pracuje nad zwiększeniem zawartości PET z recyklingu w swoich butelkach do 50% na poziomie globalnym do 2025 roku. W Polsce już wszystkie formaty niegazowane naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka są dostępne także w butelkach wykonanych w 50% z PET z recyklingu.

- Rozpoczęliśmy globalną współpracę z Danimer Scientific z myślą o opracowaniu nadającej się do recyklingu butelki, biodegradowalnej w morzu.

- Dostrzegamy wyzwania związane ze stworzeniem materiałów pochodzących z recyklingu, które byłyby odpowiednie dla produktów spożywczych. Dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z PureCycle Technologies, by uzyskać z recyklingu polipropylen przeznaczony do kontaktu z żywnością.

- Współpracujemy z projektem STOP, inicjatywą, której celem jest zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu poprzez rozwijanie partnerstw z miastami i rządami w Azji Południowo-Wschodniej.  Pierwszy, pilotażowy projekt STOP uruchomiliśmy w Indonezji.

- Jesteśmy sygnatariuszem Globalnego Zobowiązania Nowej Gospodarki Tworzywami, inicjatywy prowadzonej przez Fundację Ellen MacArthur oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby promować i zachęcać do czynienia postępów w rozwiązywaniu problemu odpadów z plastiku.

- Jesteśmy zdeterminowani, aby ograniczyć stosowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Wprowadzamy opakowania wielokrotnego użytku, nowe systemy dostaw i innowacyjne modele biznesowe.

- Współpracujemy z organizacją Loop nad opracowaniem opakowań wielokrotnego użytku. Obecnie testujemy pojemniki wielokrotnego użytku dla naszych lodów Haagen-Dazs w Stanach Zjednoczonych.

- Dozowniki dla Nescafé oraz Milo są już dostępne w wielu krajach na całym świecie.

- Nestlé Waters testuje nowe dystrybutory wody wykorzystujące najnowocześniejszą technologię, umożliwiające konsumentom napełnianie własnych butelek wielokrotnego użytku.

- Współpracujemy z firmą Veolia w zakresie zbiórki odpadów, sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych, ze szczególnym naciskiem na elastyczne opakowania plastikowe. Dzięki temu partnerstwu zbadamy również technologie mające na celu stworzenie korzystnych modeli recyklingu w różnych krajach. Obejmuje to również technologie recyklingu chemicznego, które pomogą Nestlé zwiększyć do 2025 r. zawartość surowców wtórnych we wszystkich opakowaniach do 15%, a w butelkach dla wody – do 50%.

- Wspólnie z innymi firmami właśnie uruchomiliśmy Sojusz Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Afryce, aby rozwijać infrastrukturę recyklingu w Afryce Subsaharyjskiej – i dzięki temu tworzyć także miejsca pracy.

- Wszystkie 4200 zakładów Nestlé na całym świecie eliminuje plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, których nie można poddać recyklingowi.

- Nasi pracownicy na całym świecie w ramach wolontariatu działają na rzecz usuwania śmieci i uczestniczą w aktywnościach poświęconych sprzątaniu swojej okolicy.