Sort by
Sort by

Rolnictwo regeneracyjne

regeneration-agriculture-article-header

Naszym celem jest pozyskiwanie 20% naszych kluczowych składników poprzez metody rolnictwa regeneracyjnego do 2025 roku i 50% do 2030 roku. To ponad 14 milionów ton składników. 

Prawie 2/3 naszej całkowitej emisji gazów cieplarnianych ma źródło poza bezpośrednią działalnością łańcucha dostaw Nestlé. Pochodzi ona m.in. z rolnictwa i zmian wynikających z użytkowania gruntów. Dlatego rolnictwo regeneracyjne jest kluczowym punktem naszej drogi do osiągnięcia zerowej emisji netto.

 

Rozwój praktyk rolnictwa regeneracyjnego

Rolnictwo regeneracyjne polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych i otaczających je ekosystemów. Ma na celu utrzymanie, poprawę i przywrócenie tego, co zostało zdegradowane w przeszłości. Taki model rolnictwa stanowi podstawę zrównoważonej produkcji żywności.

Wspólnie z naszymi partnerami będziemy działać w zakresie systemów żywnościowych. Współpracujemy z siecią ponad 500 000 rolników i 150 000 dostawców, z którymi będziemy wdrażać praktyki rolnictwa regeneracyjnego.

Naszym partnerom zapewnimy wsparcie poprzez:

  • stosowanie najnowszych osiągnięć nauki i technologii oraz zapewnienie pomocy technicznej,
  • wsparcie inwestycyjne,
  • wypłacanie premii za produkty rolne pochodzące z rolnictwa regeneracyjnego. 
farmer-planting-plantlet-wide

 

 

Sprawiedliwa transformacja

To od rolników zależy, czy w swoich gospodarstwach wdrożą praktyki rolnictwa regeneracyjnego. Sprawiedliwa transformacja to taka, w której rolnicy nie ponoszą jako jedyni jej ciężaru i kosztów. Zainicjujemy nowe programy, które pomogą sprostać społecznym i gospodarczym wyzwaniom pojawiającym się przy wprowadzaniu praktyk regeneracyjnych. 

Wdrożymy nowe programy dochodowe dla współpracujących z nami rolników. Jeszcze w tym roku przedstawimy plany dotyczące łańcuchów dostaw kawy i kakao.

Dowiedz się więcej o najważniejszych praktykach w zakresie rolnictwa regeneracyjnego. Są to działania obejmujące m.in. poprawę bioróżnorodności, ochronę gleb, odnowę obiegów wodnych oraz odpowiedzialną hodowlę zwierząt. 

 

W ramach naszej długotrwałej, globalnej współpracy ze społecznościami rolniczymi pragniemy jeszcze mocniej wspierać rozwój praktyk rolniczych, które są dobre dla planety i dla ludzi.

Mark Schneider CEO Nestlé
https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf