Sort by
Sort by

Nestlé Needs YOUth w Polsce

Osiągnięcia w Polsce w Polsce w latach 2014 – 2016:

 

Brak pracy dla młodych ludzi jest uważany za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w świecie. W samej tylko Unii Europejskiej w lutym 2016 roku stopa bezrobocia wśród osób młodych wynosiła 19,4 proc. – oznacza to, że 4 mln 381 tys. ludzi poniżej 25. roku życia pozostawało bez zatrudnienia. Co piąty bezrobotny to osoba młoda. 

W odpowiedzi na ten trend już w 2013 roku zapoczątkowaliśmy Inicjatywę na rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth, której celem jest stymulacja europejskiej i polskiej gospodarki przez walkę z bezrobociem wśród młodych. 

Inicjatywa zakładała stworzenie możliwości zatrudnienia przez Nestlé do końca 2016 roku 20 tys. Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich miała otrzymać propozycję pracy, natomiast druga połowa – oferty praktyk i staży. W Polsce założenia programu przewidywały początkowo zatrudnienie i zrealizowanie praktyk zawodowych obejmujące prawie 800 osób. 

Ostatecznie udało się znacząco przekroczyć te wielkości! 

W całej Europie koncern spożywczy wraz ze swoimi partnerami biznesowymi przygotował aż 115 tys. szans zatrudnienia w ramach Sojuszu dla Młodych – pierwszej w historii ogólnoeuropejskiej inicjatywy przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, zrzeszającej ponad 200 dużych i małych firm. 

Od początku trwania inicjatywy w Polsce zatrudniono w Nestlé blisko 1500 młodych ludzi, a prawie 470 zostało objętych programem praktyk. Ponadto firma Nestlé Polska przeprowadziła ponad 530 działań, takich jak warsztaty i wykłady dla osób młodych w całym kraju.