Sort by
Sort by

Konkurs w dziedzinie Tworzenia Wspólnej Wartości

Co dwa lata firma Nestlé organizuje konkurs w dziedzinie Tworzenia Wspólnej Wartości (Creating Shared Value). Celem inicjatywy jest wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań wspierających walkę z problemami żywienia, dostępu do wody oraz rozwoju obszarów wiejskich.

O Nagrodę Nestlé w wysokości do 500.000 CHF (ok. 480.000 USD) mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, organizacje pozarządowe, jak i małe firmy, które realizują projekty społeczne obejmujące 3 kluczowe dla dzielności Nestlé obszary:

  • Woda
  • Żywienie
  • Rozwój Obszarów Wiejskich

Założeniem konkursu jest wyróżnianie ciekawych projektów, które charakteryzuje:

  • Innowacyjność
  • Potwierdzona skuteczność w skali lokalnej
  • Wpływ projektu powinien być możliwy do zmierzenia, zliczenia lub zademonstrowania. Kluczowymi czynnikami w ewaluacji zgłoszeń będzie też liczba osób objętych projektem oraz rozmiar wprowadzonych ulepszeń.
  • Uniwersalizm, łatwość wdrożenia i zaadaptowania na szeroką skalę
  • Oparcie na solidnym i trwałym modelu biznesowym
  • Gwarancja poprawy dostępu do wody i ulepszania zarządzania zasobami wodnymi, podniesienia jakości życia rolników i społeczności wiejskich oraz zapewnienia wartościowej żywności dla ludności zmagającej się z jej brakiem.
  • Kluczowe dziedziny, których powinny dotyczyć zgłaszane projekty to: rolnictwo (w tym także uprawa roślin i hodowla zwierząt), nauka o żywieniu oraz technologia żywności, odżywianie, rozwój obszarów wiejskich, woda i środowisko naturalne, dystrybucja, organizacje społeczne oraz walka z biedą.

Szczegółowe zasady konkursu:

Konkurs ma charakter międzynarodowy.
Zgłoszenia oceniane są przez Komisję Weryfikacyjną. W pierwszym etapie zostanie wybranych maksymalnie 6 laureatów. Spośród nich zwycięzcę wyłoni Rada do spraw Tworzenia Wspólnej Wartości, którą tworzy zespół wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów, znanych na arenie międzynarodowej, specjalizujących się w dziedzinach obejmujących strategie korporacyjne, zagadnienia żywienie, zasobów wody oraz rozwoju rolnictwa.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu następuje zawsze podczas corocznego Forum Nestlé poświęconego tematowi Tworzenia Wspólnej Wartości. Nagroda w postaci dofinansowania do 500 000 CHF zostanie przyznana na określony czas, w celu wsparcia rozwoju projektu i zapewnienia mu długoterminowego sukcesu.
Najbliższy konkurs zostanie zorganizowany w 2012 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w na stronie www.nestle.com/CSV/CSVPrize.
Wszelkie pytania można kierować na adres: [email protected].