Sort by
Sort by

Światowa inicjatywa dla młodych: Nestlé needs YOUth

Do 2030 roku zamierzamy pomóc 10 milionom młodych ludzi na całym świecie w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych.

Nestle needs YOUth

 

Zatrudnienie jest kluczowym elementem rozwoju społecznego, zwłaszcza to dotyczące zatrudnienia ludzi młodych. Jednak według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dwóch na pięciu młodych ludzi jest bezrobotnych lub ma pracę, mimo której żyją w ubóstwie. Wierzymy, że społeczności nie mogą się rozwijać, jeśli nie oferują przyszłości młodszym pokoleniom. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc młodym ludziom rozwijać ich umiejętności, żeby mogli znaleźć pracę lub stworzyć własną firmę. Pomoże to w budowaniu dobrze prosperujących, prężnych społeczności i wesprze cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rozwijająca się młodzież pomaga również naszej firmie. Młodzi ludzie - pracownicy naszej firmy utrzymują dynamikę i konkurencyjność Nestlé, rolnicy uprawiają potrzebne nam surowce, a przedsiębiorcy pomagają nam docierać na nowe rynki. 

Trzy obszary działania

Inicjatywa na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth została ogłoszona w 2013 r. Z kolei w 2017 rozszerzyliśmy ją, aby objąć cały nasz łańcuch wartości - od operacji i logistyki po rolnictwo i innowacje. W ten sposób wspieramy realizację naszego celu , aby pomóc 10 milionom młodych ludzi na całym świecie w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych do 2030 roku.
Chcąc zrealizować naszą ambicję do 2030 r. skupiamy się na trzech kluczowych obszarach:

  • Zatrudnienie i możliwość zatrudnienia
  • Przedsiębiorczość sektora rolniczego rolnictwie
  • Przedsiębiorczość

Zatrudnienie i możliwość zatrudnienia

Pomagamy młodym ludziom zdobyć umiejętności, których potrzebują, aby rozwijać się w przyszłym miejscu pracy oferując praktyki i staże, a także szansę zatrudnienia.

 

Uczestnicy programu praktyk letnich w 2019 roku

 

Uczestnicy programu praktyk letnich w 2019 roku

Zapewniając praktyki i staże oraz zatrudniając młodych ludzi pomagamy zdobyć im umiejętności niezbędne do rozwoju w przyszłym miejscu pracy.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Przedsiębiorczość w rolnictwie

Przyszłość żywności zależy od rolników. Dlatego inspirujemy, szkolimy i umożliwiamy młodym rolnikom zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i rozwijania ducha przedsiębiorczości w celu zrównoważonego zarządzania swoimi „przyszłymi” gospodarstwami. Pomagamy następnym pokoleniom rolników, wspierając ich w zwiększaniu zysków z upraw i stawaniu się liderami w swoim sektorze. 

 

Przedsiębiorczość w rolnictwie

 

Obecnie jest mniej niż 5% rolników na świecie poniżej 35 roku życia. Miejsca pracy w rolnictwie przyciągają co raz mniej młodych ludzi w czasach, gdy liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie. Inspirujemy, szkolimy i umożliwiamy nowej generacji przedsiębiorców rolnych dostęp do wiedzy i umiejętności, a także rozwoju ducha przedsiębiorczości, których potrzebują do zarządzania gospodarstwami w XXI wieku.

W 2012 r. rozpoczęliśmy w Nestlé program skierowany do przedsiębiorców z sektora rolniczego, aby pomóc młodym rolnikom rozwijać swoje umiejętności poprzez „Farmer Connect”. Dzięki temu programowi pozyskujemy materiały rolnicze bezpośrednio od około 685 000 rolników.

Dajemy możliwość zbierania nowych pomysłów, aby pomóc młodym rolnikom rozwijać się dzięki kanałom takim jak nasza otwarta platforma innowacji HENRi@Nestlé

Przeczytaj więcej o naszych zobowiązaniach: TUTAJ

Przedsiębiorczość

Młodzi przedsiębiorcy potrzebują wszelkiego wsparcia, jakie mogą uzyskać - ich wizja, produkty i usługi mogą mieć moc zmiany świata na lepsze. Identyfikujemy i pielęgnujemy talenty biznesowe młodych ludzi i pomagamy im rozpocząć i rozwinąć własną działalność.

 

Mój własny biznes

 

Przedsiębiorcy to nie tylko innowatorzy, którzy pomogą nam znaleźć rozwiązania dla przyszłych wyzwań biznesowych, ale także pomogą nam dotrzeć do nowych rynków i konsumentów w zrównoważony sposób.

Identyfikujemy i pielęgnujemy talenty biznesowe młodych ludzi, poprzez inicjatywy takie jak „Mój własny biznes” Nescafé lub Akcelerator Inwestycji Społecznych, który niedawno uruchomiliśmy wraz z Swiss Agency for Development and Cooperation - aby pomóc młodym przedsiębiorcom społecznym uzyskać dostęp do finansowania.

Nasz wpływ

Chcemy, aby nasze inicjatywy miały długotrwały wpływ. Dlatego mierzymy wpływ inicjatywy Nestlé needs YOUth na naszą firmę oraz społeczeństwo. Dowiedz się więcej z tych raportów.