Sort by
Sort by

Co to jest Tworzenie Wspólnej Wartości?

Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé – od globalnego podejścia do lokalnych zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska.

W Nestlé jesteśmy przekonani, że warunkiem uzyskania korzyści dla  firmy jest takie działanie, które jednocześnie przynosi wartość społeczeństwu. Tę filozofię przełożyliśmy na sposób prowadzenia naszej działalności, realizując w ten sposób zobowiązania Tworzenia Wspólnej Wartości (Creating Shared Value commitments). W naszych zobowiązaniach koncentrujemy się na tych obszarach, gdzie mamy szczególny wpływ: żywienie, woda, rozwój terenów wiejskich, zrównoważony rozwój środowiska oraz pracownicy i prawa człowieka.

Ponieważ znaczenie obszarów jest różne w poszczególnych krajach, globalna strategia jest dostosowywana do swoich lokalnie panujących warunków.  W Polsce rozpoznanie tych zagadnień odbyło się w dialogu z interesariuszami i zaowocowało powstaniem 3 zobowiązań lokalnych: lokalne surowce, ulepszone opakowania, praca dla młodych.