Sort by
Sort by

Globalne podejście Nestlé do Tworzenia Wspólnej Wartości

Globalne podejście Nestlé do Tworzenia Wspólnej Wartości

Działalność biznesowa Nestlé jest podporządkowana fundamentalnej idei Tworzenia Wspólnej Wartości (Creating Shared Value - CSV). U jej źródeł leży przekonanie, że warunkiem powodzenia w biznesie jest takie działanie, które przynosi korzyść nie tylko firmie, ale również społeczeństwu: np. rolnikom dostarczającym surowce, naszym pracownikom, klientom i konsumentom oraz społecznościom w, w których prowadzimy działalność.

Trzeba jednak pamiętać, że żadna firmanie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów społecznych. Kluczem do sukcesu w procesie Tworzenia Wspólnej Wartości jest wyselekcjonowanie tych potrzeb społecznych, na które jesteśmy w stanie efektywnie odpowiedzieć, korzystając ze swoich finansowych i pozafinansowych zasobów. Firma Nestlé wybrała trzy  obszary strategiczne swoich działań: żywienie, woda i rozwój obszarów wiejskich. W każdym z nich przyjęto określone zobowiązania.
Ponieważ znaczenie tych obszarów jest różne w poszczególnych krajach, globalna strategia jest na tyle elastyczna, by każdy kraj mógł ją dostosować do swoich lokalnych warunków.  W Polsce rozpoznanie tych zagadnień odbyło się w dialogu z interesariuszami i zaowocowało powstaniem Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce na lata 2011-2013.Piramida Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé

Istotę Tworzenia Wspólnej Wartości obrazuje tzw. Piramida Nestlé. U jej podstaw leży bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wprowadzonych w danym kraju oraz realizacja „Korporacyjnych Zasad Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé” i zapisów „Kodeksu postępowania w biznesie”. Nestlé pojmuje odpowiedzialność społeczną jako wspólną wartość dla firmy i jej interesariuszy.