Sort by
Sort by

Żywienie

Kontekst


Jako globalny lider w dziedzinie Żywienia, Zdrowia i Dobrego samopoczucia, z całkowitą wartością sprzedaży na poziomie 109 722 milionów CHF, wierzymy, że naszą przyszłością jest pomaganie ludziom w budowaniu własciwej diety, niezależnie czy problemem są niedobory podstawowych składników mineralnych i witamin, czy otyłość. Te globalne wyzwania znacząco wpłytwają na metody naszych działań, pozwalających wytworzyć odpowiednie nawyki żywieniowe w każdym segmencie społeczeństwa. Głównym wyzwaniem cały czas pozostaje zaadresowanie tej tematyki do osób o najniższych dochodach, pozostających na najniższym poziomie piramidy przychodu.

Nasze cele


Nasza strategia, zbudowana ponad 140 lat temu, bazuje na przekonaniu, że świadomość żywieniowa i pragnienie pozostaniu w zdrowiu i dobrym samopoczuciu bardzo mocno wpływa na wybory konsumenckie. Używając naukowych rozwiązań, szukamy możliwości polepszenia zdrowia i samopoczucia naszych konsumentów za pomocą żywności i odpowiedniej diety, włączając w to szczególne potrzeby jakie mają najubożsi konsumenci - produktów o lepszych wartościach odżywczych za jak najniższą cenę. Naszym celem jest również wytworzenie w naszych konsumentach jak najwyższej świadomości, wiedzy i zrozumienia znaczenia stosowania właściwej diety. Osiągamy to poprzez odpowiedzialną komunikację i programy edukacyjne.

Nasze działania


Nieustannie inwestujemy w poprawę jakości naszych produktów w kontekście wartości odżywczych, zapewniając właściwy skład, odpowiedni rozmiar porcji oraz przede wszystkim produkując wysokiej jakości żywność dostępną również dla konsumentów o niższych dochodach. Dbamy również o odpowiedzialną dystrybucję i sprzedaż naszych produktów dla najmłodszych, stosując się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącej krajów rozwijających się.

Nasze rezultaty


Kontynuujemy rozwój naszych produktów w oparciu o zasady innowacji, renowacji i pozytywnego wpływu na zdrowie naszych konsumentów, jednocześnie stosując własne, niejednokrotnie surowsze od obowiązujących nas jako producenta żywności, normy i regulacje dotyczące zarówno składu jak i sposobu pakowania i opisywania opakowań naszych produktów. Wśród naszych pracowników prowadzimy specjalistyczne szkolenia dotyczące prawidłowej diety. Ponadto zwiększyliśmy wolumen produktów PPP (Popularly Positioned Products) kierowanych do konsumentów o najniższych dochodach.

Podsumowanie CSV

  • Wartość dla Nestlé: lepsze zrozumienie globalnych problemów w zakresie zdrowia i żywienia, jak równiez owocna współpraca z naszym interesariuszami; wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, lojalność naszych konsumentów, długoterminowy wzrost udziałów rynkowych i zyskowności.
  • Wartość dla społeczeńśtwa: lepszy  dostęp do bezpiecznego, bogatego w wartości odżywcze i wyprodukowanego według najwyższych standardów jakości pożywienia; większa wiedza na temat problematyki żywieniowej; lepsze rozumienie jak używać produktów Nestlé jako części zdrowej, dobrze zbilansowanej diety.