Sort by
Sort by

Woda

Nestlé zobowiązało się, globalnie i w Polsce, do redukcji zużycia wody o 30% na tonę produktu w każdej kategorii produktowej do 2020 roku w porównaniu do 2010.

woda.png

Zadanie to jest wykonywane dzięki realizacji różnego rodzaju projektów oszczędnościowych, stosowaniu zamkniętego obiegu wody, wdrażaniu procesów odzysku wody oraz prowadzeniu działań uświadamiających wśród pracowników. Nieodzownym elementem naszych wysiłków zmierzających do redukcji zużycia wody jest szczegółowy monitoring jej konsumpcji, aby zidentyfikować największych konsumentów i dla nich opracowywać projekty oszczędnościowe.

Podczas cyklicznych spotkań weryfikujemy harmonogram działań i stopień realizacji założeń. W ciągu ostatnich sześciu lat tylko w naszych czterech zakładach w Rzeszowie, Kaliszu, Kargowej i Namysłowie zredukowaliśmy zużycie wody na tonę produkcji o 22%. Na kolejne lata postawiliśmy sobie za cel dalsze ograniczanie zużycia wody, aby wypełnić zobowiązanie Nestlé.

Nasze przykłady mapowania zużycia wody:

  • Instalacja liczników w fabrykach – dla poszczególnych linii produkcyjnych, maszyn i procesów montowane są oddzielne urządzenia
  • Codzienne odczyty z liczników i wprowadzanie danych do bazy
  • Identyfikacja miejsc, w których istnieją możliwości wdrażania projektów oszczędnościowych
  • Oszacowanie oszczędności i kosztów
  • Opracowanie projektu
  • Akceptacja
  • Realizacja – wdrożenie projektu
  • Monitoring oszczędności