Sort by
Sort by

Informacja nt. Rosji i Ukrainy

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z marca, radykalnie ograniczymy nasze portfolio w Rosji. Produkcja większości naszych marek zostanie wstrzymana. Jesteśmy w trakcie wdrażania niezbędnych zmian.

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie nasza działalność w Rosji będzie skupiała się na dostarczaniu niezbędnych produktów, takich jak żywność dla niemowląt oraz żywność medyczna – nie na osiąganiu zysków. Takie podejście odzwierciedla nasz cel i wartości. Wspiera podstawowe prawo do dostępu do żywności.  

Podejmujemy kolejne kroki i zatrzymujemy działalność znanych marek należących do Nestlé. Są wśród nich m.in. KitKat, Nesquik i inne. Już wcześniej zatrzymaliśmy eksport i import z i do Rosji produktów niebędących niezbędnymi. Zrezygnowaliśmy z wszystkich działań reklamowych i wycofaliśmy wszystkie inwestycje kapitałowe w tym kraju. W pełni stosujemy się do wszystkich międzynarodowych sankcji wobec Rosji.   

W najbliższej przyszłości nie spodziewamy się osiągać zysków w Rosji ani płacić związanych z tym podatków, a wszelkie ewentualne zyski zostaną przekazane na rzecz organizacji humanitarnych.  

To dodatkowa pomoc w stosunku do już przekazanego wsparcia, na które składają się setki ton żywności czy znaczące wsparcie finansowe na rzecz społeczności ukraińskiej pozostającej w kraju, jak i uchodźców w sąsiadujących państwach. Będziemy kontynuować nasze wsparcie. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i naszymi 5800 pracownikami w tym kraju.  

Przeczytaj o tym, jak wspieramy obywateli Ukrainy.