Sort by
Sort by

Diversity & Inclusion

W Nestlé, dbamy o różnorodność i integrację poprzez wpływ na:

Culture
Kulturę
Kulturę

Budując kulturę inkluzji, wykorzystujemy różnorodność naszych pracowników

Society
Społeczność
Społeczność

Angażujemy się i działamy w zintegrowany sposób na społeczeństwo i udziałowców w naszym różnorodnym środowisku biznesowym według przyjętych przez nas wartości

Innovation
Innowacje
Innowacje

Uwzględniamy w tworzeniu naszych produktów i usług różnorodne potrzeby naszych konsumentów i klientów i upewniamy się, że są one dostępne dla wszystkich, wszędzie i o każdej porze.

Różnorodność

Szacunek dla różnorodności oznacza szacunek wobec innych sposobów myślenia, kultur i wszystkich aspektów społeczeństwa. Wymaga też otwartości na różnych polach działania zarówno w firmie, jak i poza nią. 

Różnorodność i inkluzja są integralną częścią kultury Nestlé. Dążymy do zapewnienia kultury miejsca pracy, która daje równe możliwości dla wszystkich i w której ludzie są traktowani z szacunkiem i godnością. Wciąż rozszerzamy nasze działania by wzmocnić  kulturę otwartości. Dzięki temu, udaje nam się korzystać z wyjątkowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia naszego zróżnicowanego kulturowo i społecznie zespołu. 

Inkluzja

Równość płci jest naszym prorytetem od 2008 roku i od tego czasu udało nam się zwiększyć liczbę kobiet zatrudnionych na różnych szczeblach stanowisk w organizacji. Chcemy być firmą, która wspiera równość płci, tworząc sprzyjające warunki pracy, by móc systematycznie podnosić odsetek kobiet pracujących na stanowiskach menadżerskich i liderskich. Oto nasze globalne i lokalne inicjatywy na rzecz równości płci: 

Możliwości rozwoju: 

  • Programy mentoringowe i coachingowe 
  • Elastyczne i wspierające środowisko pracy 
  • Program rozwoju menadżerów 
  • Warsztaty dotyczące uprzedzeń 
  • Program wsparcia dla młodych rodziców 
Tworzenie integrującego środowiska dla osób z niepełnosprawnością

Dla nas, jako największego producenta żywności i napojów, integracja osób z niepełnosprawością jest kluczowa. Zatrudniamy globalnie 2,696 osób z niepełnosprawnością. Naszym celem jest promowanie kultury, która opiera się na szukaniu mocnych stron i umiejętności każdego człowieka. 

Została wypracowana globalna procedura dla wszystkich naszych rynków, by ocenić poziom i sposób integracji osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Celem jest, by śledzić dobre praktyki w następujących dziedzinach: 

  • Szkolenia i budowanie świadomości 
  • Powrót do pracy zawodowej 
  • Dostępność narzędzi pracy i integracyjna aranżacja biura 

*W związku z regulacjami dot. prywatności, ta liczba odnosi się jedynie do tych krajów, które mają możliwość raportować takie dane.

Thumbnail