Sort by
Sort by

Inicjatywa Nestlé needs YOUth

 

Europejska Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych została powołana w 2013 roku i będzie realizowana we wszystkich krajach, w których prowadzimy swoją działalność. Ma ona na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych poprzez stwarzanie im realnych szans zatrudnienia. Dlaczego to robimy? Młodzież w całej Europie, w tym także w Polsce, znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. W naszym kraju bez pracy w 2014 roku było 28,1% osób poniżej 25. roku, młodzież była też grupą charakteryzującą się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 34,1% młodych było aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia.* Wiemy, jak potrzebne są nowe rozwiązania, które stworzą realne szanse zatrudnienia dla osób poniżej 30. roku życia, które dopiero zaczynają start w dorosłe, samodzielne życie. Wiemy też, że ani sektor publiczny ani prywatny nie są w stanie samodzielnie rozwiązać tej sytuacji. Dlatego szczególnie ważna jest współpraca między tymi sektorami, która przyniesie realne działania.


Podstawę inicjatywy stanowią 4 filary:

  • Stworzenie możliwości do zatrudnienia 10 000 osób poniżej 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé na świecie
  • Stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku.
  • Uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie oraz na stronach internetowych firmy programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”), który obejmie m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV.

 

Oferowane przez naszą firmę ścieżki rozwoju obejmują wszystkie obszary działalności firmy oraz szczeble zatrudnienia – od operatorów w fabrykach po dział sprzedaży i stanowiska menedżerskie. W ramach inicjatywy młodzi ludzie skorzystają z wiedzy doświadczenia pracowników Nestlé – uczestnicząc m.in. w szkoleniach, w tym z coachingu i mentoringu, co pozwoli im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Aby dotrzeć z Inicjatywą do jak najszerszego grona odbiorców podjęliśmy współpracę z z organizatorami targów pracy, portalami poświęconymi tej tematyce oraz organizacjami związanymi z rynkiem pracy, m.in. Eurostudent.pl, Universum, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Firma liczy również na zaangażowanie i poparcie instytucji rządowych – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego – oraz organizacji studenckich – AIESEC, IAAS, CEMS, BEST.

* Źródło: GUS