Sort by
Sort by

Mentoring

 

Kolejnym elementem tworzenia przez Nestlé kultury rozwoju jest mentoring.

 

Celem programu mentoringowego jest wsparcie rozwoju naszych pracowników oraz ich kariery poprzez kontakt z bardziej doświadczoną osobą, która może podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i obserwacjami, a także pomóc podopiecznemu osiągnąć średnio lub długofalowe cele związane z jego/jej rozwojem zawodowym.

W Nestlé organizujemy program mentoringu lokalnego oraz dwa programy mentoringu międzynarodowego - w ramach Europy Środkowej i Wschodniej oraz całego regionu EMENA (Europa, Bliski Wchód i Afryka Północna).

NESTLE & I

Cyklicznie co dwa lata badamy poziom satysfakcji naszych pracowników m.in. z podejmowanych przez firmę działań i proponowanych narzędzi rozwojowych. Z dużą uwagą analizujemy otrzymane informacje i wprowadzamy zmiany, dzięki którym jeszcze lepiej możemy odpowiadać na oczekiwania pracowników. Jedną z naszych ostatnich inicjatyw jest projekt dotyczący doceniania w organizacji i udzielania pozytywnych informacji zwrotnych zarówno przez przełożonych jak i pozostałych pracowników.