Sort by
Sort by

Planowanie rozwoju

 

Co roku wszyscy nasi pracownicy odbywają rozmowy rozwojowe ze swoimi przełożonymi, podczas których określają swoje mocne strony i obszary do rozwoju, a także planują aktywności rozwojowe. Na bazie tych rozmów powstają roczne plany szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników.

W Nestlé kierujemy się zasadą 70/20/10, która mówi, że w rozwoju człowieka najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświadczenie (70%), następnie poprzez relacje (20%) a w najmniejszym stopniu skuteczna poprzez szkolenia (10%). 

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA

Planując działania rozwojowe największy nacisk kładziemy na te aktywności, które pozwolą pracownikowi zdobyć nowe doświadczenia, np. poprzez przejęcie nowych obowiązków, udział w nowym projekcie czy czasowe oddelegowanie.

BUDOWANIE RELACJI

Rozwój poprzez relacje polega na wykorzystaniu kontaktów z innymi osobami poprzez m.in.  udzielanie/otrzymywanie informacji zwrotnych, sesje coachingowe i mentoringowe a także budowanie sieci kontaktów poprzez udział w projektach i spotkaniach międzydziałowych.

SZKOLENIA

Mimo że szkolenia mają najmniejszy wpływ na rozwój pracowników, są często niezbędnym narzędziem w zdobyciu wiedzy czy umiejętności i stanowią bazę wyjściową do dalszego rozwoju. Dlatego też nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, aby uczestnicy mogli jak najefektywniej zastosować wiedzę w praktyce. Po szkoleniu pracownicy otrzymują zadania wdrożeniowe, co dodatkowo zwiększa efektywność szkoleń dostarczanych przez Nestlé.

Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach teoretycznych i praktycznych (w zależności od potrzeb biznesowych), ale również w szkoleniach z pierwszej pomocy, bezpiecznej jazdy, warsztatach żywieniowych, warsztatach planowania własnej kariery, konferencjach zewnętrznych a także lekcjach językowych. Dostępna jest dla nich również firmowa biblioteczka z różnymi pozycjami rozwojowymi, zarówno książkami jak i audiobookami.

W Rive-Reine (Szwajcaria) posiadamy własny ośrodek szkoleniowy, w którym odbywają się międzynarodowe szkolenia korporacyjne dla pracowników Nestlé z całej Europy.