Sort by
Sort by

Certyfikat Praktyk Wysokiej JakościNagrody i wyróżnienia: Nestle Polska SA ponownie wyróżnione Certyfikatem 2014

 

Program „Letnia Praktyka z Nestlé” już drugi rok z rzędu został nagrodzony Znakiem Wysokiej Jakości przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Nestlé Polska S.A. – jako pierwsza firma z branży FMCG – oficjalnie stała się Uczestnikiem Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Doceniono w ten sposób zaangażowanie społeczne firmy oraz dbałość o zapewnianie studentom i absolwentom optymalnych możliwości rozwoju.


Certyfikat potwierdzający wysoką jakość oferowanych praktyk przyznawany jest po to, by docenić działania firm w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Wybrane programy staży i praktyk poddawane są szczegółowej analizie, na podstawie której powstaje specjalny raport oceniany później przez Ekspercki Zespół Audytorów. Program „Letnia Praktyka z Nestlé” podlegał badaniu pod kątem zgodności standardów oferowanych praktyk z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Wysokie standardy programu „Letnia Praktyka z Nestlé” przekonały Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami do przyznania firmie Znaku Jakości i miana Praktyki Wysokiej Jakości. Tym samym firma Nestlé Polska S.A. jako jedna z pierwszych w branży FMCG została uczestnikiem prestiżowego Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.

„Letnia Praktyka z Nestlé” to praca nad konkretnymi zadaniami, w wybranym dziale, pod stałą opieką merytoryczną menedżera. To również udział w licznych szkoleniach z zakresu prawidłowego żywienia czy znajomości analizy danych sprzedażowych, stosowanych przez firmy z branży FMCG.

Praktyka w Nestlé trwa 3 miesiące. W okresie od początku lipca do końca września jej uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w różnych interesujących przedsięwzięciach i wykrystalizowania wizji swojej przyszłej kariery. Dla najlepszych czekają oferty kontynuacji stażu oraz stałe miejsca pracy.

„Letnia Praktyka z Nestlé” może być realizowana w siedzibie głównej firmy w Warszawie lub w jednym z zakładów produkcyjnych w: Kargowej, Kaliszu, Namysłowie, Rzeszowie lub Nowej Wsi Wrocławskiej. Lokalizacja uzależniona jest od profilu praktyki – technicznego (fabryki) lub ekonomicznego (biuro). Do dyspozycji studentów jest szereg działów firmy – Marketing, Sprzedaż, Trade Marketing, Łańcuch Dostaw, Logistyka, Finanse i Kontroling, HR, IT, Komunikacja i Usługi Marketingowe, a w zakładach produkcyjnych: Technologia i Produkcja, Dział Techniczny, Inwestycji, Utrzymania Ruchu, Zapewnienia Jakości, Laboratorium, Inżynieria Przemysłowa, Rozwój Nowych Produktów i inne w zależności od potrzeb biznesowych