Sort by
Sort by

Informacje o Działach

Dowiedz się więcej o działach, do których możesz zaaplikować na Program Praktyk Letnich!


 

Sprzedaż

Zadaniem Działu Handlowego jest zapewnienie, że jesteśmy najlepszym partnerem dla naszych klientów, a nasze produkty są zawsze dostępne dla konsumentów. Codziennie nasi handlowcy dbają o relacje z klientami oraz budują pozycję naszych marek we wszystkich kanałach dystrybucji.Dołączając do naszego Działu Sprzedaży będziesz mieć szansę m.in. współpracować z Key Account Managerami, będziesz wsparciem przy planowaniu, wdrażaniu i analizowaniu akcji promocyjnych, nauczysz się przygotowywać raporty i analizy sprzedażowe.

Wsparcie Sprzedaży

Celem działu jest szeroko rozumiane wsparcie sprzedaży poprzez przygotowywanie odpowiednich raportów, statystyk i analiz sprzedaży, wprowadzanie nowych rozwiązań w systemach wspierających sprzedaż. Jeśli lubisz pracować z Excelem i posiadasz rozwinięte umiejętności analityczne, aplikuj do tego Działu.

Zarządzanie Kategorią i Rozwój Kanałów Sprzedaży

Ten zespół pracuje pomiędzy Działem Handlowym a Działem Marketingu. Jego celem jest zrozumienie zachowań i potrzeb konsumentów i następnie dostosowanie strategii w zakresie asortymentu, cen, sposobów komunikacji i promocji oraz ekspozycji do sposobu, w jaki myślą o tym konsumenci.

Marketing

Zadaniem działu marketingu jest szeroko pojęta „opieka” nad całymi markami oraz poszczególnymi produktami.Do głównych aktywności działu należą: kreacja opakowań, materiałów reklamowych i bilbordów, realizacja reklam telewizyjnych, prasowych, przeprowadzanie promocji i konkursów dla klientów, nadzorowanie i prowadzenie badań rynkowych.

Kontroling

Celem działania kontrolingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Jeśli dobrze czujesz się pracując w arkuszu Excel oraz posiadasz podstawową wiedzę w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej- to dział dla Ciebie!

Łańcuch Dostaw

Podstawowym zadaniem Działu jest dbanie o prawidłowy przebieg procesów logistycznych.Do głównych aktywności działu należą: przygotowanie planów produkcyjnych, planowanie i wywoływanie dostaw surowców potrzebnych do produkcji naszych produktów, transport i dystrybucja towarów między zakładami produkcyjnymi, centrum dystrybucyjnym a klientem.

Zakupy

W dziale Zakupów nasi pracownicy są odpowiedzialni za organizowanie siatki dostawców, weryfikację oferowanych przez nich warunków, analizowanie zapotrzebowania na poszczególne surowce, półprodukty, etc. Celem jest optymalizacja kosztów i jakości - minimalizacja kosztów ponoszonych przez firmę poprzez dobór dostawców oferujących produkty możliwie najwyższej jakości na możliwie najkorzystniejszych warunkach finansowych, negocjacje oraz szukanie większych wolumenów zakupowych. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności analityczne i negocjacyjne- aplikuj!

PR

Celem działu jest dbanie o pozytywny wizerunek firmy wśród wszystkich grup interesariuszy (np. media, klienci, konsumenci), prowadzenie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą poprzez zróżnicowane działania komunikacyjne.

Nutrition, Health & Wellness (Dział Żywieniowy)

Głównymi zadaniami Działu Żywieniowego jest dbanie o wartość odżywczą produktów, jakość wykorzystywanych surowców, przygotowanie odpowiednich informacji, które umieszczane są na etykietach naszych produktów oraz popularyzację wiedzy żywieniowej wśród pracowników i na licznych konferencjach zewnętrznych.

Dział Zapewnienia Jakości

Dział Zapewnienia Jakości gwarantuje dostawę do klienta wyrobu spełniającego lub nawet przewyższającego jego wymagania. Osiąga to poprzez nadzorowanie parametrów krytycznych w całym procesie produkcyjnym: począwszy od nadzorowania dostawców i dostarczanych surowców, a skończywszy na badaniu zadowolenia klienta docelowego i przyglądaniu się reklamacjom i uwagom przez niego zgłaszanym. Jeśli cechuje Cię staranność w wykonywaniu zadań oraz masz oko do szczegółów to dział dla Ciebie.

Dział IT (Dział Wymiany Sprzętu i Wsparcia Użytkowników)

W tym dziale nasi pracownicy pomagają na bieżąco rozwiązywać problemy związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i aplikacjami. Service Desk posiada infolinię Call Center aby ułatwić życie pracownikom naszej firmy, mogą oni szybciej i łatwiej dowiedzieć się szczegółów dotyczących składania zamówienia, uzyskać pomoc odnośnie zakupu sprzętu komputerowego, zgłosić awarię sprzętu lub usługi.

Dział IT (GLOBE Center/RGO Supply Chain)

GLOBE jest komórką Nestle, która ma na celu usprawnienie wszystkich procesów zachodzących w naszej firmie. Dba o optymalizację i usprawnianie systemów, na których pracujemy, tak żeby wydajność operacyjna była na najwyższym poziomie. Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami IT oraz płynnie porozumiewasz się w języku angielskim, to dział dla Ciebie.