Sort by
Sort by

Sytuacja młodych na rynku pracyJak wygląda sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w Polsce?

Młodzież w całej Europie, w tym także w Polsce, znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. W naszym kraju bez pracy w 2014 roku było 28,1% osób poniżej 25. roku, młodzież była też grupą charakteryzującą się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 34,1% młodych było aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia.*

Sytuacja młodych ludzi nie jest łatwa i wymaga wprowadzenia natychmiastowych rozwiązań. Dlatego ważne jest to, by sektory publiczny i prywatny współpracowały w rozwiązywaniu tego problemu.

Chcemy rozmawiać ze wszystkimi organizacjami, które mogą przyczynić się do zmiany sytuacji: organizacjami rządowymi, studenckimi, przedstawicielami świata nauki oraz biznesu. Dlatego też, wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zorganizowaliśmy debatę na temat: „Młodzi na rynku pracy: kto i jak może im pomóc?”.

Okazją do spotkania jest Sojusz dla Młodych. Program, w ramach którego - wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi - stworzymy szanse zatrudnienia dla 100 tys. młodych Europejczyków.

Do jakich wniosków doszliśmy podczas debaty?
Musimy działać wspólnie. Biznes może i powinien tworzyć miejsca pracy i praktyk zawodowych dla ludzi młodych, sektor publiczny – wspierać swoimi programami, a sami studenci – wykazywać się inicjatywą i chęcią nauki.

*źródło: GUS