Sort by
Sort by

Inicjatywa „Działaj z imPETem!” w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

działaj z imPETem
Powrót do informacji prasowych

„Działaj z imPETem!” – inicjatywa organizowana wspólnie przez Rekopol S.A., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters oraz trzech innych wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET, znalazła się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Autorem raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Działaj z imPETem!” to pionierski projekt ponad podziałami, którego celem jest zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami – podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Działania w ramach projektu obejmują dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów, a także akcje edukacyjne adresowane do zróżnicowanych grup odbiorców i zachęcające do wrzucania butelek do odpowiedniego pojemnika. Uczestniczyły w nich m.in. gminy, organizacje pozarządowe, szkoły, kominiarze, straż miejska. Opracowane zostały już liczne materiały edukacyjne, a dla szkół podstawowych zorganizowano ogólnopolski konkurs „Działamy z imPETem My, działajcie także i Wy” pod patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Raport dostępny jest online pod adresem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego, wydawany od 2002 roku. Tegoroczna, 17. edycja zawiera ponad 1500 przykładów dobrych praktyk w zakresie CSR z różnych obszarów (m.in. zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, z zakresu pracy czy środowiska). Trzonem raportu jest zaproponowany w normie ISO 26000 podział na 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd ten pozwala dostrzec trendy i zmiany w zakresie CSR na przestrzeni lat.

NESTLÉ AKTYWNIE DZIAŁA NA RZECZ ELIMINOWANIA ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Odpowiadanie na wyzwania związane z odpadami z tworzyw sztucznych i dążenie do zerowego wpływu na środowisko w swoich działaniach jest integralną częścią zobowiązania Nestlé. Firma podejmuje szereg aktywności mających na celu podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie lepszej przyszłości, także w odniesieniu do naszej planety. Dlatego Nestlé zwraca szczególną uwagę na koncentrację i przyspieszenie działań w zakresie odpowiedzialnego gospodarowanie odpadami plastikowymi pochodzącymi z opakowań.

W kwietniu 2018 r. firma podjęła globalne zobowiązanie, że do 2025 r. wprowadzi opakowania nadające się do recyklingu, podlegające kompostowaniu lub takie, które będzie można ponownie wykorzystać. W kolejnym miesiącu Nestlé, wraz z innymi producentami wody, zobowiązało się – w ramach Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), aby do tego samego roku w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET, a co najmniej 25% odzyskanego tworzywa wykorzystywano do produkcji nowych. W grudniu 2018 r. Nestlé ogłosiło utworzenie Instytutu Badań Nad Opakowaniami. Jego celem jest praca nad stworzeniem i rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów.

Firma współpracuje także z wiodącymi specjalistami w zakresie badań nad opakowaniami alternatywnymi dla plastiku. Przykładem jest współpraca z Danimer Scientific, nawiązana z myślą o opracowaniu nadającej się do recyklingu butelki, biodegradowalnej w morzu.

Odpady z tworzyw sztucznych w oceanie stanowią szczególne zagrożenie dla Indonezji i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego w 2017 r. w Indonezji został uruchomiony projekt o nazwie STOP, której celem jest zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu. Aby wykorzystać wartościowe odpady w jak największym stopniu, w ramach projektu tworzone są zrównoważone i tanie systemy. STOP wspiera też wiele istniejących lokalnych inicjatyw i nieformalnych zbieraczy odpadów. Nestlé zamierza wykorzystać doświadczenia inicjatywy STOP także w innych krajach, w których działa.

Dokumenty:
 
Załączniki: