Sort by
Sort by

Kobiety na rynku pracy

Kobieta rozmowa
Powrót do informacji prasowych

Według danych z raportu GUS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, na koniec 2017 r., w Polsce, odsetek pracujących kobiet był o 17% niższy od mężczyzn[1]. Mężczyźni częściej są wyższymi urzędnikami i zajmują stanowiska kierownicze. Jednak, jak czytamy w raporcie, wynagrodzenie kobiet w tej grupie zawodowej jest o 26% niższe. Oznacza to, że kobiety za tę samą pracę otrzymują mniej pieniędzy. Dlatego wartościowe są wszelkie działania podejmowane przez firmy zmierzające do zrównania statusu płci oraz zapewnienia równych płac za taką samą pracę. 

Pomiędzy rokiem 2011 a 2017 liczba pracujących kobiet w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 79 tys., podczas gdy liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 90 tys. W tym czasie nastąpił jednak także spadek liczby kobiet bezrobotnych o 60% (mężczyzn o 52%)[2]. Spadek bezrobocia wśród kobiet to korzystna zmiana. Niepokoją natomiast powody bezrobocia – podczas gdy jedną z głównych przyczyn odciągających kobiety od pracy zawodowej są obowiązki rodzinne, to mężczyźni rezygnują z niej przede wszystkim z powodu nauki[3]. Niepokojące są także różnice widoczne w wynagrodzeniu obu płci. Kobiety zarabiają mniej we wszystkich branżach, w których stanowią większość zatrudnionych, np. w opiece zdrowotnej, kulturze, edukacji czy ubezpieczeniach. Co ciekawe 3 kategorie, w których wynagrodzenia pań są wyższe, należą do tych uznawanych za „typowo męskie”. Są to budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz gospodarowanie odpadami[4]. W kontekście różnic na uwagę zasługują inicjatywy podejmowane przez pracodawców w celu promowania obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz dążące do zrównania płac za wykonywanie tej samej pracy. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest globalny producent żywności, firma Nestlé.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że równouprawnienie płci, prawa kobiet, ich edukacja i wzmacnianie pozycji mają kluczowe znaczenie dla tworzenia wspólnej wartości firmy – mówi Anna Durzyńska, Dyrektor HR, Nestlé Polska S.A – Dlatego od 2011 r. zwiększamy liczbę pań na stanowiskach kierowniczych, uwzględniając zasadę równowagi płci w rekrutacji, zmianach stanowisk i awansach. Obecnie, w skali globalnej w naszych strukturach 37,6% stanowisk kierowniczych zajmują właśnie kobiety. W Polsce wynik ten jest jeszcze lepszy – średni udział procentowy kobiet na kierowniczych stanowiskach w Nestlé Polska wynosi 43%. Myślę, że to wynik satysfakcjonujący, zważywszy na fakt, że w naszym kraju znajdują się głównie zakłady produkcyjne firmy, a według raportu o kobietach i mężczyznach na rynku pracy w 2018 roku, są to zwykle miejsca zdecydowanie zdominowane przez mężczyzn. Dodam, że w Nestlé Polska zachowujemy także zasadę równości płac, do której przywiązujemy szczególną wagę.

Polityka firmy dotycząca równości płci została doceniona i w styczniu tego roku Nestlé uwzględniono w Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) – to zestawienie wyróżniające firmy o transparentnej polityce, które w przejrzysty sposób raportują równość płci i promowanie kobiet.  

Co więcej, firma wyznaczyła kolejne cele w tym zakresie. Polityka wyrównywania szans w zatrudnieniu będzie nadal wspierana m.in. poprzez wdrożenie elastycznych zasad pracy, na stanowiskach, na których jest to możliwe, we wszystkich spółkach należących do Nestlé, wspieranie managerów w tworzeniu miejsc pracy z zachowaniem równowagi płci, budowanie programów mentorskich ukierunkowanych na szczególnie utalentowane kobiety, które w przyszłości mogłyby objąć kierownicze stanowiska.

Wiemy, że wyrównywanie szans w zatrudnieniu poprowadzi do wyższej satysfakcji pracowników, a większa różnorodność z kolei przekłada się na podejmowanie lepszych decyzji, bardziej innowacyjne myślenie, a w konsekwencji dalszy rozwój firmy – dodaje  Anna Durzyńska, Dyrektor HR, Nestlé Polska S.A.

[1] Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2018

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem

Dokumenty:

Załączniki: