Sort by
Sort by

Nestlé Waters dołączyło do konsorcjum, które opracowało innowacyjną technologię recyklingu materiału PET

Nestle Waters
Powrót do informacji prasowych

Nestlé Waters, wraz z innymi graczami na globalnym rynku, dołączyło do konsorcjum założonego przez firmy Carbios i L’Oréal, aby wspierać rozwój pierwszej na świecie, enzymatycznej technologii służącej do recyklingu tworzywa PET. To biologiczne rozwiązanie może pomóc w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

 Innowacyjna technologia

Carbios to pionierska firma skoncentrowana wokół nowych, bio-przemysłowych technologii mających na celu przekształcenie cyklu życia tworzyw sztucznych i włókien tekstylnych. Lata prac i badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie recyklingu plastiku pozwoliły firmie opracować system rozkładający odpady z tworzyw sztucznych na mniejsze elementy, które można wykorzystać ponownie do produkcji wysokiej jakości tworzywa PET. Powstały w ten sposób materiał ma te same właściwości, co pierwotne tworzywo, oraz może być użyty do produkcji butelek i innych opakowań.

Ta opatentowana i innowacyjna technologia może być stosowana przy wszystkich rodzajach tworzywa PET (przezroczystych, kolorowych, nieprzezroczystych czy wielowarstwowych) oraz włókien poliestrowych. Rozwiązanie to umożliwia wielokrotny recykling tworzyw sztucznych oraz nie wymaga wysokich temperatur, ciśnienia czy rozpuszczalników. Przyjazna środowisku technologia może pomóc w osiągnięciu 100-procentowej zawartości PET z recyklingu w opakowaniach produktów oraz przyczynia się do rozwoju odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do konsorcjum oraz wspierać rozwój tej nowej technologii. Działania te są zbieżne z celami Nestlé: pozwolą nam zwiększyć zawartość materiału PET z recyklingu w  naszych butelkach przy równoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości oraz pomogą nam w tworzeniu zrównoważonego świata dla kolejnych pokoleń” – podkreśla Massimo Casella, szef działu badań i rozwoju Nestlé Waters.

 Cieszymy się, że możemy powitać firmy Nestlé Waters, PepsiCo i Suntory Beverage & Food Europe w naszym konsorcjum, które stworzyliśmy wraz z marką L’Oréal. Wkład naszych partnerów w prowadzone prace przyspieszy z pewnością realizację wspólnych celów oraz pomoże we wdrożeniu na skalę przemysłową tej innowacyjnej technologii recyklingu, którą można zaliczyć do przełomowych jeśli chodzi o rozwiązania stosowane w przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych. ” – zaznacza Jean-Claude Lumaret, dyrektor generalny Carbios.

Budowanie przyszłości bez odpadów

Nestlé od lat podejmuje różnorodne inicjatywy i działania na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku firma uruchomiła Instytut Badań Nad Opakowaniami, którego celem jest praca nad stworzeniem oraz rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów. Nestlé Waters podjęło zobowiązanie na poziomie globalnym, że do 2030 roku liczba pozyskiwanych zużytych butelek będzie równa liczbie butelek wyprodukowanych oraz że do 2025 roku 35% PET w butelkach będzie pochodziło z recyklingu. Ważnym elementem działań firmy jest promowanie nowych zachowań. Przykładem na polskim rynku może być inicjatywa „Działaj z imPETem!”, prowadzona przez Nestlé Waters i trzech innych wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET, realizowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Po pierwszym roku działania programu, wzrost ilości butelek PET poddawanych recyklingowi wyniósł w systemie Rekopolu blisko 30%. Według szacunków stanowiło to wzrost zbiórki i recyklingu tego surowca w Polsce na poziomie 12-14%.

Dokumenty:

Załączniki: