Sort by
Sort by

Nestlé z silną pozycją w FTSE4Good

Nestlé z silną pozycją w FTSE4Good
Powrót do informacji prasowych

Nestlé utrzymało silną pozycję w serii indeksów FTSE4Good – wskaźników przedstawiających pozafinansową ocenę firm, która bazuje na analizie praktyk związanych z ochroną środowiska, działań dla społeczności i obowiązującego ładu korporacyjnego (ESG).

Firmy są oceniane w oparciu o ponad 300 wskaźników uwzględniających takie obszary, jak m.in. zdrowie i bezpieczeństwo, standardy pracy, prawa człowieka, zużycie wody, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, przejrzystość podatkowa i przeciwdziałanie korupcji.

Wyniki analizy przedstawiane są za pomocą wskaźnika ESG, mierzonego w skali od 0 do 5. W 2020 roku Nestlé osiągnęło wynik 4,9, który znacznie przekracza średnią dla podsektora produktów spożywczych (2,2) oraz przemysłu dóbr konsumpcyjnych (2,2).

Rob Cameron, dyrektor ds. Public Affairs Nestlé S.A., komentuje: „Cieszymy się, że doceniono nasze starania, by w przejrzysty sposób informować o zobowiązaniach i działaniach wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Będziemy dążyć do jeszcze bardziej transparentnej komunikacji w zakresie kwestii związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, aby w ten sposób wspierać inwestycje w odpowiedzialne firmy”.

Seria indeksów FTSE4Good pozwala inwestorom uwzględnić ocenę pozafinansową firm w ich decyzjach inwestycyjnych.

Nestlé jest obecne w indeksie FTSE4Good od 2011 roku. Od tego czasu coroczna ocena firmy potwierdza najwyższe standardy prowadzenia biznesu.