Sort by
Sort by

Nestlé liderem zrównoważonego rozwoju

zrównoważony rozwój
Powrót do informacji prasowych

Już po raz kolejny Nestlé otrzymało tytuł Global Compact LEAD w uznaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i za wdrażanie Dziesięciu Zasad odpowiedzialnego biznesu.

Tytuł Global Compact LEAD został przyznany podczas Światowego Tygodnia Liderów ONZ, który odbył się w Nowym Jorku. Magdi Batato, Wiceprezes Nestlé i Dyrektor Operacyjny powiedział: „Przyspieszamy wysiłki w całym naszym łańcuchu wartości, aby osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do 2050 r. Pomoże to w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z tytułu Global Compact LEAD. Podkreśla on nasze przywództwo w działaniach na rzecz klimatu. Przez lata zintensyfikowaliśmy wysiłki w kluczowych obszarach, które pomagają chronić prawa człowieka, poprawiają zdrowie i przeciwdziałają zmianie klimatu. Poczyniliśmy postępy, ale się nie zatrzymujemy. Nadal podążamy w kierunku zrównoważonego rozwoju, angażując się bardziej niż kiedykolwiek”.

Nestlé podjęło szereg inicjatyw na rzecz planety i zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest tu dołączenie do koalicji „One Planet Business for Biodiversity” (OP2B), której członkowie działają w zakresie ochrony i przywracania różnorodności biologicznej. Nową inicjatywę OP2B ogłoszono na szczycie klimatycznym ONZ.

 Dla Nestlé i innych firm członkowskich rolnictwo ma strategiczne znaczenie. Dlatego dostrzegają pilną potrzebę wprowadzenia zmian zarówno w systemie rolnym jak i żywności, tak aby były one korzystne dla ludzi oraz naszej planety. W ciągu ostatnich dziesięcioleci system rolny koncentrował się na wydajności i produktywności. Takie podejście jest ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb rosnącej populacji. Wpływa jednak na utratę różnorodności upraw i diety, a także prowadzi do degradacji ekosystemów. Mark Schneider, Prezes Nestlé, powiedział: „Uważamy, że ochrona i przywracanie bioróżnorodności jest niezbędne do zabezpieczenia produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Nestlé od wielu lat współpracuje z rolnikami w celu zrównoważonego gospodarowania ziemią i nadal będzie prowadzić działania w kierunku zwiększenia bioróżnorodności”. 

Aby osiągnąć ten cel, w ramach inicjatywy OP2B określono trzy główne obszary:

1. Zwiększenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w celu ochrony gleby;

2. Wyrzystanie portfeli produktów dla zwiększenia bioróżnorodności upraw i odporności systemu rolnego oraz żywnościowego;

3. Eliminacja wylesiania, usprawnienie zarządzania, odbudowa i ochrona ekosystemów o wysokiej wartości.  

Nestlé zintensyfikowało współpracę z rolnikami, aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i poczyniło znaczne postępy w osiągnięciu celów zerowego wylesiania. W miarę jak firma przyspiesza w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, zwiększy też inicjatywy w rolnictwie, aby przekształcić swoje łańcuchy wartości poprzez rekultywację gruntów, przesadzanie drzew i zwiększanie różnorodności biologicznej.

Dokumenty: