Sort by
Sort by

Nestlé przyspiesza działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zobowiązuje się do zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

Nestlé Zobowiązanie 2050
Powrót do informacji prasowych

W dniu 12 września Nestlé ogłosiło, że do 2050 roku zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. Zobowiązanie to obejmuje najważniejszy cel Porozumienia paryskiego - aby ograniczyć wzrost temperatury maksymalnie do 1,5°C. Przed zwołanym na koniec września przez Sekretarza Generalnego ONZ, szczytem klimatycznym, Nestlé podpisze „Business Ambition for 1,5°C”.

Ogłaszając nowe zobowiązanie, Nestlé zwiększa tempo swoich działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Firma bazuje na dekadzie doświadczeń w pracy nad redukcją emisji gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich 4 lat Nestlé działało tak, by nie przyczyniać się do wzrostu temperatury powyżej 2°C. Firma jest zdecydowana odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatu. W ciągu najbliższych dwóch lat Nestlé opracuje plan obejmujący cele pośrednie zgodne ze ścieżką 1,5°C. Firma będzie corocznie sprawdzać swoje postępy, aby upewnić się, że jest na dobrej drodze.

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Jest to również jedno z największych ryzyk dla przyszłości naszej działalności,” powiedział Mark Schneider, CEO Nestlé. „Mamy coraz mniej czasu, aby zapobiec najgorszym skutkom globalnego ocieplenia. Właśnie dlatego stawiamy sobie ambitniejsze i odważniejsze cele służące osiągnięciu zerowego wpływu na środowisko i neutralności węglowej. Wdrażając globalne zasoby i know-how Nestlé, wiemy, że możemy coś zmienić na znaczącą skalę. Nasza droga do zerowego poziomu emisji netto już się rozpoczęła. Teraz przyspieszamy nasze wysiłki” - dodał.

Aby do 2050 roku osiągnąć wyznaczony cel, firma podejmie następujące kroki:

  • Przyspieszenie transformacji portfolio produktów zgodnie z trendami konsumenckimi - Nestlé wprowadzi na rynek więcej produktów o zminimalizowanym wpływie na środowisko i będących składnikami zrównoważonej diety. Będzie to żywność i napoje na bazie roślin. Nestlé będzie również dążyć do takiej reformulacji produktów, aby zawierały składniki przyjaźniejsze dla klimatu. Popyt na takie produkty szybko rośnie, a zmiana ta jest zgodna ze strategią Nestlé. Firma przechodzi także na alternatywne materiały opakowaniowe.
  • Zwiększenie liczby inicjatyw zaadresowanych do farmerów w celu absorpcji większej ilości węgla - Nestlé we współpracy z rolnikami wzmocni działania i programy mające na celu zrekultywowanie gleby i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Obejmą one ulepszone zarządzanie łańcuchem dostaw produktów mlecznych. Nestlé zwiększy wysiłki na rzecz ochrony lasów poprzez przesadzanie drzew i zwiększanie bioróżnorodności. Wszystkie te inicjatywy pomogą budować prężne społeczności rolnicze.
  • Wykorzystanie 100% odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach, magazynach, logistyce i biurach Nestlé – 1/3 fabryk Nestlé (143) już korzysta ze 100% odnawialnej energii elektrycznej. Nestlé będzie nadal zwiększać użycie energii ze źródeł odnawialnych. Umożliwi to dostawcom inwestowanie w nową infrastrukturę, taką jak farmy wiatrowe i słoneczne.

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C wymaga poważnych transformacji w przemyśle, administracji rządowej i całym społeczeństwie. Nestlé będzie nadal opowiadać się za taką polityką rządów, która zapewni, że wszystkie sektory podejmą przyspieszone działania w kierunku 1,5°C. Ustawodawstwo wspierające zapobieganie zmianom klimatu może pomóc w zmniejszeniu barier w rozwoju rynków energii odnawialnej, a także zachęcić do innowacji w sektorach rolnictwa i leśnictwa.

Magdi Batato, Wiceprezes i Szef Operacji w Nestlé powiedział: „Aby osiągnąć nasz cel 1,5°C, przekształcamy również nasze działania operacyjne. Doprowadzi to do znacznej zmiany w sposobie produkcji i pozyskiwania naszych surowców. Nasi dostawcy będą musieli wyruszyć z nami w tę podróż. Zadanie, jakie przed sobą stawiamy, jest ogromne, ale jesteśmy pełni determinacji, by osiągnąć wyznaczony cel”.

Zobowiązanie Nestlé o osiągnięciu neutralności węglowej do 2050 roku nadaje większego znaczenia bieżącym pracom nad redukcją emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy. Firma poprawia wydajność sieci dystrybucji i magazynów, tak optymalizując trasy, aby zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich 4 lat, w 100 największych centrach dystrybucji Nestlé, emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o prawie 40%. Nestlé zintensyfikowało działania w celu zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i poczyniło znaczne postępy w kierunku osiągnięcia celu zerowego wylesiania. Od 2014 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości jest równoważne z usunięciem z dróg 1,2 miliona samochodów.