Sort by
Sort by

Nestlé przyspiesza działania na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych

Sea
Powrót do informacji prasowych

15 stycznia Nestlé ogłosiło serię działań zmierzających do spełnienia zobowiązań firmy z kwietnia 2018 r. Firma dąży do tego, aby 100% wykorzystywanych przez nią opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego użytku. Szczególny nacisk kładzie także na unikanie wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

W kwietniu br. Nestlé podjęło globalne zobowiązanie, że do 2025 r. wprowadzi opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub takie, które będzie można ponownie wykorzystać. Do tego samego roku butelki, zakrętki słoików, puszki, tacki, folia termokurczliwa wykorzystywana do ich produkcji, a nawet warstwa PET w laminatach opakowań mają zawierać przynajmniej od 25% do 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

Mark Schneider, CEO Nestlé – Nasza wizja i plan działania wyznaczają kierunek dotyczący podejścia Nestlé do kwestii plastikowych odpadów opakowaniowych. Dążymy to tego, aby stosować recykling tam, gdzie to możliwe.  Wiemy jednak, że nawet 100% recyklingu nie wystarczy, aby skutecznie rozwiązać kryzys związany z odpadami z tworzyw sztucznych. Musimy przesuwać granice i robić jeszcze więcej. Jesteśmy zdeterminowani, aby przyjrzeć się każdej możliwości rozwiązania tego złożonego wyzwania. Chcemy zastosować różnorodne metody, które mogą już teraz wpłynąć na sytuację. Wierzymy w wartość nadających się do recyklingu i kompostowania materiałów na bazie papieru i polimerów biodegradowalnych, zwłaszcza tam, gdzie infrastruktura recyklingu nie istnieje. Kluczowe jest współdziałanie, dlatego angażujemy również konsumentów, partnerów biznesowych i pracowników Nestlé. Możecie liczyć na to, że w tym względzie będziemy liderem!

Rozwiązanie wielowymiarowego problemu zanieczyszczenia plastikiem wymaga holistycznego podejścia i dobrej organizacji. Dlatego Nestlé podejmuje działania, które połączą pionierskie wykorzystanie alternatywnych materiałów opakowaniowych, budowanie przyszłości bezodpadowej oraz zmianę zachowań.

Pionierskie materiały alternatywne

W grudniu 2018 Nestlé ogłosiło utworzenie Instytutu Badań Nad Opakowaniami. Jego celem jest praca nad stworzeniem i rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów.

Między rokiem 2020 a 2025 Nestlé wycofa nienadające się do recyklingu materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych lub takie, których recykling jest wyjątkowo trudny. Dotyczy to wszystkich produktów firmy na całym świecie. Wprowadzi natomiast do swojego globalnego portfolio alternatywne materiały opakowaniowe i nawiąże partnerstwa z wiodącymi specjalistami w tym zakresie:

 • Od lutego 2019 roku Nestlé rozpocznie eliminację plastikowych słomek, wykorzystując w tym celu alternatywne materiały, takie jak papier.
 • W pierwszym kwartale 2019 r. firma zacznie także wprowadzać opakowania papierowe dla marki NESQUIK, a w drugiej połowie bieżącego roku dla batonika YES! Także SMARTIES rozpoczną w tym roku wprowadzanie opakowań wolnych od tworzyw sztucznych. W 2020 r. marka MILO wprowadzi worki papierowe.
 • Nestlé Waters zwiększy zawartość PET z recyklingu do 35% na poziomie globalnym. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone i marka Poland Springs, oraz 4 marki europejskie: Acqua Panna, Buxton, Henniez i Levissima. W każdej z nich udział tego tworzywa zostanie zwiększony do 50%.
 • Udany recykling wymaga odpowiedniej infrastruktury, która nie zawsze jest dostępna na miejscu. Dlatego Instytut Badań Nad Opakowaniami testuje tworzywa alternatywne: nowe materiały papierowe i biodegradowalne polimery.
 • Nestlé nawiązuje też współpracę z partnerami zewnętrznymi. Przykładem jest Danimer Scientific – pionier w tworzeniu bardziej zrównoważonych i naturalnych sposobów wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Współpraca została nawiązana z myślą o opracowaniu nadającej się do recyklingu butelki, biodegradowalnej w morzu.
 • Nestlé podjęło też współpracę z PureCycle Technologies. To firma wprowadzająca na rynek przełomowe technologie recyklingu. Dzięki nim można usuwać barwę, zapach i zanieczyszczenia z plastikowych wsadów, aby móc przekształcić je w żywicę pierwotną.
 • Wraz z innymi producentami wody, Nestlé zobowiązało się – w ramach Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), aby do 2025 r. w Unii Europejskiej zbieranych było 90% wszystkich butelek PET, a co najmniej 25% odzyskanego tworzywa wykorzystywano do produkcji nowych.
 • Powyższa deklaracja przewiduje również wprowadzanie innowacji i inwestowanie w ekoprojekty oraz badania nad sztucznymi materiałami powstałymi z tworzyw niekopalnych. Jednym ze sposobów na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań jest wspieranie przez Nestlé Polska Science Challenge Day. Ten projekt umożliwia przetestowanie czy zgłoszone przez naukowców, wynalazców i ekostartupy pomysły zmierzające do zredukowania problemu plastiku na świecie, mają w sobie potencjał biznesowy.


Budowanie przyszłości bez odpadów

Poza powyższymi zobowiązaniami Nestlé chce także – w dłuższej perspektywie czasowej, przyczynić się do powstrzymania przenikania plastiku do środowiska. Pomoże to uniknąć dalszego gromadzenia się tworzyw sztucznych w przyrodzie.

Odpady z tworzyw sztucznych w oceanie stanowią szczególne zagrożenie dla Indonezji i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego w 2017 r. w Indonezji został uruchomiony projekt o nazwie STOP. Nestlé jest pierwszą firmą spożywczą współpracującą z tą inicjatywą. Jej celem jest zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu. Aby wykorzystać wartościowe odpady w jak największym stopniu, w ramach projektu tworzone są zrównoważone i tanie systemy. STOP wspiera też wiele istniejących lokalnych inicjatyw i nieformalnych zbieraczy odpadów. Nestlé zamierza wykorzystać doświadczenia inicjatywy STOP także w innych krajach, w których działa.

Zmiana zachowań

Rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych wymaga zmian w zachowaniu każdego z nas. 
Nestlé zdaje sobie sprawę, że nie ma lepszego miejsca na ich zainicjowanie niż „własne podwórko”.

 • W eliminację jednorazowych plastikowych przedmiotów, których nie można poddać recyklingowi firma zaangażowała wszystkie ze swoich 4 200 obiektów na całym świecie. Zostaną one zastąpione materiałami, które można łatwo poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Firma ma także zapewnić środki niezbędne do zbierania materiałów nadających się do recyklingu, takich jak PET czy aluminium, tam gdzie są używane.
 •  W ramach wolontariatu pracownicy Nestlé na całym świecie, bez względu na zajmowane stanowisko, poświęcą czas na usuwanie śmieci i prace porządkowe podczas Światowego Dnia Oceanu, który przypada 8 czerwca. Zarząd Nestlé i pracownicy globalnej centrali w Szwajcarii zgłosi się też do oczyszczenia brzegów Jeziora Genewskiego w maju 2019 r. Z kolei w Polsce, co roku, pracownicy fabryki w Kaliszu uczestniczą w sprzątaniu Lasu Winiarskiego.
 • Przykładem działania na polskim rynku jest akcja „Działaj z imPETem!” – organizowana przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Nestlé, wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET podejmuje w jej ramach działania na terenie całego kraju. Ukierunkowane są one na zwiększenie liczby zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek powstałych z tego tworzywa.
 

Odpowiadanie na wyzwania związane z odpadami z tworzyw sztucznych i dążenie do zerowego wpływu na środowisko w swoich działaniach jest integralną częścią zobowiązania Nestlé. Celem firmy jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości także w odniesieniu do naszej planety. Dlatego firma zwraca szczególną uwagę na przyspieszenie działań w zakresie usuwania plastikowych odpadów i publicznie będzie informować o swoich postępach.

 
Dokumenty:
Załączniki: