Sort by
Sort by

Nestlé Waters rozwija współpracę ze społecznością lokalną Nałęczowa i okolic

Nestlé Waters rozwija współpracę ze społecznością lokalną Nałęczowa i okolic
Powrót do informacji prasowych

Wspólna inwestycja władz Nałęczowa i firmy Nestlé Waters w budowę systemu kanalizacji pozwoli poprawić warunki życia społeczności lokalnej, a także podnieść bezpieczeństwo ekologiczne w regionie.

Firma Nestlé Waters przekazała kilkaset tysięcy złotych na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Cynków, położonym w sąsiedztwie zakładu rozlewniczego firmy. Inwestycja, polegająca na rozbudowie linii głównej kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją przepompowni, stworzy możliwość podłączenia gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z kanalizacji. Korzyści odniesie również zakład.

- Inwestycja zwiększy komfort życia mieszkańców, którzy dotychczas nie mogli korzystać z kanalizacji, a także poprawi bezpieczeństwo środowiskowe na tym obszarze – mówi Wiesław Pardyka, Burmistrz Nałęczowa – Nowy system umożliwi lepszy przepływ ścieków i zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia rzeki Bochotniczanki.

- Współfinansujemy budowę kanalizacji sanitarnej, z której będą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i nasz zakład – mówi Artur Młotek, Dyrektor ds. Operacji Nestlé Waters Polska – Cieszymy się, że możemy wesprzeć kolejne działanie, które przyniesie liczne korzyści dla społeczności lokalnej i środowiska.

Autorem projektu kanalizacji sołectwa Cynków jest Gmina Nałęczów. Inwestycję realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zakończenie przewidziano na sierpień 2021 roku.


Zaangażowanie Nestlé Waters w regionie

Współfinansowanie kanalizacji to kolejny już element zaangażowania firmy w Nałęczowie i okolicach.
 
- Blisko 90 proc. mieszkańców Nałęczowa i okolic dobrze ocenia wpływ Nestlé Waters na rozwój lokalny – wynika z badania opinii, przeprowadzonego wiosną 2020 – dodaje Artur Młotek, Dyrektor ds. Operacji Nestlé Waters Polska – Te wyniki ogromnie nas cieszą. Będziemy kontynuować nasze zaangażowanie środowiskowe, społeczne, edukacyjne i biznesowe, by być jak najlepszym sąsiadem i jednym z filarów rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

Rozlewnia naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka, jako pierwszy zakład w Polsce, może pochwalić się certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS). Przyznawany jest on tym zakładom, które dbają o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności. Kontrola zewnętrznych ekspertów przed przyznaniem certyfikatu udowodniła, że Nestlé Waters troszczy się o wodę w całym procesie – na poziomie wododziałów i w całym łańcuchu dostaw.
Dodatkowo firma wspiera liczne działania edukacyjne – zarówno w obszarze zrównoważonych praktyk rolniczych (prowadzone przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), dbałości o stan wód (współpraca m.in. z lokalnym kołem wędkarskim „Pstrąg”), jak i środowiskowych (m.in. akcje sprzątania środowiska, warsztaty edukacyjne dla dzieci m.in. w ramach Światowego Dnia Wody).

Nestlé Waters regularnie wspiera potrzebujących, w tym lokalny dom dziecka i hospicjum dla dzieci. Po wybuchu pandemii firma przekazała 360 tys. butelek wody z Nałęczowa na rzecz pacjentów, służby zdrowia, służb ratowniczych oraz osób na kwarantannie w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny. Firma współfinansowała także zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Nałęczowa.

Do grona wspieranych przez Nestlé Waters instytucji należy także Ochotnicza Straż Pożarna w Nałęczowie (współfinansowanie zakupu drabiny mechanicznej) czy kluby sportowe takie jak LKS Cisy Nałęczów (wsparcie finansowe oraz dostawy wody). Firma współfinansowała również wyposażenie ekologicznego placu zabaw dla dzieci oraz budowę chodnika w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Nestlé Waters planuje już kolejne działania w regionie.