Sort by
Sort by

Nałęczowski zakład Nestlé Waters z pierwszym w Polsce prestiżowym certyfikatem Alliance for Water Stewardship

Nestle AWS
Powrót do informacji prasowych

Nałęczowska rozlewnia, jako pierwsza w Polsce, już wkrótce zostanie odznaczona międzynarodowym certyfikatem Alliance for Water Stewardship (AWS). To pierwszy na świecie globalny standard promujący odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochronę. Nestlé Waters ogłosiło, że do 2025 roku dostosuje do wymagań AWS wszystkie swoje zakłady na całym świecie.

Pierwsze globalne zobowiązania w związku z dostosowaniem swoich rozlewni do standardów AWS Nestlé Waters ogłosiło już w 2017 roku. Od tego czasu certyfikat AWS uzyskało 21 fabryk, między innymi w Pakistanie, Kanadzie i USA. Dzięki wieloletnim wysiłkom na rzecz zrównoważonego gospodarowania lokalnymi zasobami wodnymi, współpracy z lokalnymi interesariuszami oraz dzieleniu się wiedzą, certyfikat zdobyła także rozlewnia w Nałęczowie. To pierwszy zakład w Polsce odznaczony tym prestiżowym międzynarodowym certyfikatem.

Zakład w Nałęczowie przeszedł wymagający proces certyfikacyjny związany ze standardem AWS. Został poddany wnikliwej kontroli prowadzonej przez niezależne organy certyfikacyjne oraz oceniony na podstawie 30 wiarygodnych i potwierdzonych kryteriów. Współpraca z AWS pokazuje, jak Nestlé dba o zasoby wodne w czterech kluczowych obszarach: w fabrykach, na poziomie wododziałów, w całym łańcuchu dostaw związanym z rolnictwem oraz w społecznościach lokalnych, wśród których działa. Uzyskanie certyfikatu AWS zobowiązuje do dalszego doskonalenia w tym zakresie. W nałęczowskim zakładzie na bieżąco wprowadzane są rozwiązania mające na celu właśnie zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody, ale też redukcję emisji CO2, zużycia energii elektrycznej czy ilości odpadów, w celu ograniczenia wpływu na środowisko.

Szczególnie istotny jest dialog z lokalnymi interesariuszami, zintensyfikowany przez Nestlé Waters również dzięki certyfikacji AWS. Współpraca ta jest wyjątkowo ważna, gdyż prowadzi  do lepszego zrozumienia wyzwań związanych z lokalną gospodarką wodną i podjęcia wspólnych działań w celu ich rozwiązania. Nałęczów to aktualnie miejsce wielu akcji i inicjatyw realizowanych przez firmę, nastawionych na edukację najmłodszych z zakresu ochrony środowiska i zdrowego stylu życia, jak też na poprawę jakości życia całej społeczności. Corocznie, w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, do zakładu Nestlé Waters przyjeżdżają dzieci z lokalnych szkół, by uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony zasobów wodnych i prawidłowego nawodnienia organizmu oraz by zobaczyć, jak woda trafia do butelek. Firma współfinansowała także ogrodzenie i wyposażenie ekologicznego, spełniającego najwyższe normy bezpieczeństwa placu zabaw zlokalizowanego w pobliżu fabryki. Zainstalowano także tablicę edukacyjną na temat recyklingu oraz kosz w kształcie misia, przeznaczony na butelki PET, aby zachęcić młodych użytkowników do ekologicznych zachowań. Firma współpracuje również m.in. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, z dbającym o stan miejscowych rzek i zbiorników wodnych lokalnym kołem wędkarskim „Pstrąg”, a także z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu edukacji w zakresie zrównoważonych praktyk rolniczych, chroniących zasoby wodne.

Dbanie o zasoby wody stanowi integralną część biznesu Nestlé Waters. Certyfikat AWS jest potwierdzeniem, że firma podąża w dobrym kierunku jako ambasador lokalnych zasobów wody oraz zobowiązuje ją do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności w ramach tej roli i podjęcia kolejnych działań. Nestlé Waters udowadnia, że jest nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem miejscowych wód, ale też monitoruje bieżące wyzwania, identyfikuje zagrożenia i potrzeby oraz poszukuje rozwiązań w tym zakresie.

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasz nałęczowski zakład, jako pierwszy w Polsce, otrzyma certyfikat AWS. To zasługa wielu lat wspólnej pracy na różnych płaszczyznach. Mając świadomość, jak cenna jest woda, wciąż zachęcamy i sami dajemy przykład, jak można przyczynić się do zachowania jej cennych zasobów, aby mogły z nich korzystać także przyszłe pokolenia. Dlatego stawiamy zarówno na działania na szczeblu globalnym, jak też współdziałanie w ramach lokalnych społeczności. Traktujemy to jako cenną inwestycję w dążenie do lepszej przyszłości i podnoszenie jakości życia lokalnie, a w efekcie na całej planecie. Certyfikat jest powodem do dumy dla całej firmy oraz dla każdego pracownika z osobna. Zachęcamy także innych producentów wody butelkowanej, aby przyłączyli się do nas, zobowiązując się do przyjęcia standardu AWS.” – mówi Agata Czarnecka, Dyrektor Zakładu Nestlé Waters w Nałęczowie.

Dokumenty:
  • Naleczow Certyfikat AWS_komunikat_20.08.2019.docx

Załącznik: