Sort by
Sort by

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za rok 2020

2020 rok Nestlé S.A. zamyka na poziomie 3,6% wzrostu organicznego oraz 3,2% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.
Powrót do informacji prasowych

Organiczny wzrost wyniósł 3.6%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 3.2% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen na poziomie 0.4%. Wzrost był wspierany przez dobrą koniunkturę w obu Amerykach, a także globalnie w segmencie Purina PetCare oraz dywizji Nestlé Health Science.

Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszyła sprzedaż o 7,9% z powodu dalszej aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do większości walut. Negatywny wpływ akwizycji netto na wynik sprzedaży w wysokości -4.6%. W rezultacie całkowita sprzedaż spadła o 8,9% do 84,3 mld CHF (2019: 92,6 mld CHF).

Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych (UTOP) osiągnęła poziom 17.7% po wzroście o 10 punktów bazowych w oparciu o dane zaraportowane i 20 punktów bazowych przy stałym kursie walutowym. Zaraportowana marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) wzrosła o 210 punktów bazowych do 16.9%.

Zysk bazowy na akcję bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 3,5% przy stałym kursie walutowym i spadł o 4,5% w oparciu o dane zaraportowane do 4,21 CHF. Zaraportowany zysk przypadający na jedną akcję pozostał na niezmienionym poziomie 4,30 CHF.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 10.2 mld CHF.

Zwrot z zainwestowanego kapitału wzrósł o 240 punktów bazowych do 14,7%.

Zarząd proponuje podwyżkę dywidendy o 5 centymów do 2,75 CHF na akcję, co oznacza 26 kolejnych lat wzrostu dywidendy. W sumie w 2020 roku 14,5 mld CHF zostało zwrócone akcjonariuszom na bazie dywidendy i wykupu akcji.

Kontynuacja procesu przeglądu opcji strategicznych dla portfela produktowego. Nestlé sprzedało segment mleka orzechowego oraz dań ryżowych w puszkach marki Yinlu w Chinach. Podjęto również decyzję o sprzedaży regionalnych marek z segmentu wody i systemu dystrybucji w USA i Kanadzie. Rotacja portfela produktowego w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła około 18% całkowitej sprzedaży w 2017 r. 

Prognoza na 2021 r.: dalszy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w celu osiągnięcia średniego jednocyfrowego poziomu. Kontynuacja poprawy podstawowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej. Oczekuje się, że zysk bazowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną.

Prognoza średniookresowa: zrównoważony średnio jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Kontynuacja poprawy podstawowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej. Kontynuacja ostrożnej polityki alokacji kapitału i poprawa efektywności kapitałowej.
„Rok 2020 dla wielu osób był trudny, niemniej inspirujące jest, jak ten czas zbliżył nas do siebie wzajemnie. Chciałbym podziękować naszym pracownikom i partnerom – od rolników po sprzedawców detalicznych – z którymi współpracowaliśmy, by zapewnić konsumentom na całym świecie nieprzerwany dostęp żywności i napojów. 

Pomimo tej bezprecedensowej sytuacji, już po raz trzeci z rzędu osiągnęliśmy poprawę wzrostu organicznego, rentowności i zwrotu z zainwestowanego kapitału. Globalna pandemia nie spowolniła naszych działań. Nasza wiedza na temat żywienia, możliwości cyfrowe, zdecentralizowana struktura i orientacja na innowacje pozwoliły nam szybko dostosować się do zmieniających się zachowań konsumentów i trendów. Przyspieszyliśmy transformację naszego portfolio, kontynuując rozwój Nestlé Health Science i rozszerzyliśmy naszą obecność w firmach świadczących usługi bezpośrednie dla konsumentów.

Zarazem koncentrowaliśmy się na zrównoważonym rozwoju, wytyczywszy drogę do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Oczekuje się, że proces dochodzenia do tego celu wesprze przyszły wzrost i będzie neutralny pod względem zysków – generując jednocześnie wartość dla społeczeństwa i naszych akcjonariuszy. W 2021 roku oczekujemy dalszej poprawy wzrostu organicznego, rentowności i efektywności kapitałowej zgodnie z naszym modelem tworzenia wartości – podsumowuje Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A.

Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2020