Sort by
Sort by

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za rok 2018

Krajobraz Nestle
Powrót do informacji prasowych

2018 rok Nestlé S.A. zamyka z 3% wzrostu organicznego oraz 2,5% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.

 Raport wyników Nestlé za 2018 rok:

  • Organiczny wzrost 3,0%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,5% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,5%. Wzrost był wspierany przez koniunkturę w Stanach Zjednoczonych i Chinach, a także w segmencie odżywek dla niemowląt.
  • Całkowita sprzedaż wzrosła o 2,1% do 91,4 mld CHF (2017: 89,6 mld CHF). Pozytywny wpływ akwizycji na poziomie 0,7%, wpływ zmiany kursów walutowych zmniejszyły zaraportowaną sprzedaż o 1,6%.
  • Podstawowa marża zysku operacyjnego (UTOP) wyniosła 17,0%, wzrost  o 50 punktów bazowych. Marża zysku operacyjnego na działalności operacyjnej (TOP) wzrosła o 30 punktów bazowych do poziomu 15,1%, uwzględniając wyższe koszty związane z restrukturyzacją.
  • Zaraportowany zysk na akcję wzrósł o 45,5% do poziomu 3,36 CHF. Bazowy zysk na akcję wzrósł o 13,9% do kwoty 4,02 CHF i o 13,1% przy zachowaniu stałego kursu walutowego.
  • Wolne przepływy finansowe w wysokości 10,8 mld CHF, wzrost o 15%.
  • Proponowany wzrost dywidendy o 10 centów do 2,45 CHF na akcję. Nestlé zamierza zakończyć obecny program wykupu akcji o wartości 20 miliardów CHF na sześć miesięcy przed planowanym terminem, do końca 2019 roku, mając na uwadze dobrą dynamikę generowania wolnych przepływów finansowych. W 2018 r. 13,9 mld CHF zostało zwróconych akcjonariuszom za pośrednictwem dywidend i skupu akcji własnych na rynku.
  • Prognoza na 2019 r.: ciągła poprawa organicznego wzrostu sprzedaży i bazowej marży zysku operacyjnego w kierunku osiągnięcia celów firmy na 2020 r. Oczekuje się wzrostu bazowego zysku na akcję przy zachowaniu stałego kursu walutowego i efektywności kapitałowej.


Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/2018-full-year-results

Dokumenty: