Sort by
Sort by

Nestlé S.A. ogłasza wyniki po pierwszej połowie 2020 roku

Powrót do informacji prasowych
 • Wzrost organiczny firmy osiągnął 2,8% przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym (RIG) na poziomie 2,6% i pozytywnym wpływie zmian cen  0,2%. Wzrost był wspierany przez dobrą koniunkturę w obu Amerykach, a także globalnie w Dywizjach Purina PetCare i Nestlé Health Science.
   
 • Wpływ akwizycji netto i zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 12,3%. Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży zmalała o 9,5% do 41,2 mld CHF (6M-2019: 45,5 mld CHF).
   
 • Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych  (UTOP) wyniosła 17,4%, wzrost o 30 punktów bazowych do roku poprzedniego. Marża zysku na działalności operacyjnej (TOP) wzrosła o 140 punktów bazowych do poziomu 16,9%.
   
 • Zaraportowany zysk na akcję wzrósł o 22,2% do 2,06 CHF. Bazowy zysk na akcję zmniejszył się o 5,9% do 2,01 CHF i wzrósł o 0,5% przy zachowaniu stałego kursu walutowego.
   
 • Wolne przepływy pieniężne zmalały o 19,1% do 3,3 mld CHF, głównie ze względu na opóźnione wypłacanie dywidendy przez spółkę stowarzyszoną i spadek zaraportowanej sprzedaży.
   
 • Przegląd opcji strategicznych dla części portfolio produktowego przebiega zgodnie z założeniami. Nestlé zakończyło proces sprzedaży 60% udziałów biznesu wędliniarskiego Herta Charcuterie (wędliny i produkty mięsne) firmie Casa Tarradellas.
   
 • Prognoza na 2020 rok: Spodziewamy się całorocznego wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie między 2-3%. Prognozowana jest poprawa bazowej marży zysku operacyjnego. Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną. Prognozy te opierają się na bieżącej wiedzy o rozwoju sytuacji związanej z COVID-19, która nie zakłada istotnego pogorszenia sytuacji w porównaniu do obecnych warunków.

 

Mark Schneider, CEO Nestlé, skomentował: „Pandemia niezmiennie dotyka ludzi na całym świecie. Nasza firma solidaryzuje się ze wszystkimi poszkodowanymi i niesie pomoc tam, gdzie to tylko możliwe. Przede wszystkim dziękuję wszystkim pracownikom za ich poświęcenie i zaangażowanie w obliczu wyjątkowych wyzwań. Nasze priorytety pozostają bez zmian. To zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, zagwarantowanie konsumentom ciągłości dostaw niezbędnych produktów spożywczych i napojów, a także wsparcie partnerów oraz lokalnych społeczności.

Pozostajemy stabilni mimo tak szybko zmieniającego się rynku. Wzrost organiczny i lepsze marże, które osiągnęliśmy w pierwszym półroczu, potwierdzają elastyczność firmy i siłę jej zróżnicowanego portfolio. Potrafimy odpowiedzieć na nowe oczekiwania konsumentów dzięki wdrażanym innowacjom, błyskawicznie wprowadzanym zmianom i wykorzystaniu potencjału cyfrowego firmy. Realizowanie celów biznesowych, ale także społecznych i środowiskowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu naszych zespołów, które każdego dnia czynią firmę silniejszą”.

Pełna informacja jest dostępna na stronie: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/half-year-results-2020


Kontakt:

Edyta Iroko Tel.: +48 600 204 870 [email protected]
Joanna Szpatowicz Tel.: +48 600 204 159 [email protected]