Sort by
Sort by

Nestlé zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój rolnictwa regeneratywnego w Polsce

Nestlé realizuje globalną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotnym działaniem na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów jest ograniczenie emisji na etapie pozyskiwania surowców, m.in. poprzez promocję praktyk rolnictwa regeneratywnego. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest zaangażowanie Nestlé Polska w międzynarodowy program LENs (Landscape Enterprise Networks).  

Nestlé zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój rolnictwa regeneratywnego w Polsce
Powrót do informacji prasowych

Nestlé, w odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, podjęło inicjatywę redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z agendą paryskiego szczytu klimatycznego z 2015 roku. Firma wyznaczyła sobie ambitne cele: ograniczenie emisji o 20% do końca 2025 roku, o 30% do 2030 roku, aby docelowo osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. Mając na uwadze, że dwie trzecie emisji Nestlé w wymiarze globalnym pochodzi z surowców rolnych, jednym z kluczowych obszarów działań firmy jest wspieranie i inwestowanie w rozwój rolnictwa regeneratywnego.

Rolnictwo regeneratywne, w przeciwieństwie do konwencjonalnych technik, ma tę zaletę, że przy równoczesnej wysokiej jakości upraw, koncentruje się także na ochronie i odbudowie gruntów rolnych oraz otaczających je ekosystemów, przyczyniając się do większej bioróżnorodności środowiska. Dzięki praktykom regeneratywnym zwiększa się także zawartość wody oraz związków mineralnych w glebie, dodatkowo wiążąc w niej dwutlenek węgla. To przekłada się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochronę gleby przed wyjaławianiem, a także mniejsze zużycie nawozów sztucznych.

Poprzez wspieranie praktyk regeneratywnych Nestlé globalnie chce do 2025 roku pozyskać w ten sposób 20% kluczowych surowców, a do 2030 roku aż 50%.

Nestlé zaangażowało się w program LENs, który ma sprostać wyzwaniom w rolnictwie i wspierać tworzenie zrównoważonych systemów żywnościowych poprzez budowanie sieci partnerstw. Program LENs działa w Polsce od kwietnia 2023 roku. W jego ramach Nestlé Purina i Cereal Partners Poland finansują działania w zakresie praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz wprowadzania innowacyjnych technologii w 29 gospodarstwach rolnych, głównie w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz Kujawach. Pierwszy etap obejmuje rolników uprawiających pszenicę, zaopatrujących lokalnych dostawców.

- Nestlé Polska i Cereal Partners Poland, producent płatków śniadaniowych Nestlé, są partnerami w programie LENs w Polsce, dzięki któremu wspieramy rolników, którzy zaopatrują naszych dostawców mąki pszennej, w drodze do rolnictwa regeneratywnego.  W ramach LENs inwestujemy w szkolenia rolników i przekazujemy środki na pomoc we wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, takich jak przejście z nawozów syntetycznych na organiczne czy włączenie roślin strączkowych do płodozmianu. – mówił Aleksander Wasilewski, Prezes Cereal Partners Poland, podczas konferencji BIO_REACTION, której partnerem strategicznym było Nestlé Polska.

To już kolejny raz, kiedy eksperci Nestlé Polska aktywnie uczestniczyli w największej w Europie międzynarodowej konferencji na temat rolnictwa regeneratywnego. Jest to wyrazem ciągłego zaangażowania firmy w promowanie regeneratywnych praktyk w rolnictwie i łańcuchu dostaw.  

- Gleba jest podstawowym źródłem surowców do produkcji żywności, a rolnictwo regeneratywne jest kluczem do jej ochrony i poprawy jakości. Musimy wdrażać praktyki regeneratywne, aby dbać o glebę, zapewniając jej trwałą żyzność i zdolność do dostarczania wartościowych produktów naszym konsumentom przez kolejne lata – powiedział dr Jacek Czarnecki, Head of Regulatory & Scientific Affairs CEE w Nestlé, w trakcie tegorocznej edycji BIO_REACTION.

Nestlé w Polsce od lat podejmuje kroki na rzecz rozwoju rolnictwa regeneratywnego, współpracując z polskimi gospodarstwami, ekspertami i innymi interesariuszami. Przykładem mogą być wieloletnie działania z dostawcami surowców dla fabryki firmy w Rzeszowie. W ramach współpracy Nestlé wspiera rolników w poprawie jakości gleby poprzez naturalne nawożenie i stosowanie roślin okrywowych. Promując zrównoważone zarządzanie glebą, pomaga ograniczać ilość pestycydów i nawozów chemicznych. Nestlé wspiera również rolników w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, monitorując obieg CO₂ w gospodarstwach współpracujących z rzeszowskim zakładem. W latach 2021-2023 firma przeprowadziła też badania emisji gazów cieplarnianych we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

W 2020 roku Nestlé zapowiedziało globalne inwestycje o wartości 1,2 mld CHF na wsparcie rolnictwa regeneratywnego. W maju 2023 roku firma utworzyła międzynarodowy Instytut Nauk Rolniczych, aby promować zrównoważone systemy żywnościowe i rozwijać technologie rolnictwa regeneratywnego. Instytut skupia się na badaniach, innowacjach i współpracy z naukowcami.

Wspieranie rozwoju rolnictwa regeneratywnego jest drogą do realizacji ambitnych celów firmy dotyczących zrównoważonego pozyskiwania surowców i zerowej emisyjności netto do 2050 roku.