Sort by
Sort by

Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Nestlé Polska partnerem Ministerstwa Rozwoju przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Do grona partnerów Ministerstwa Rozwoju przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dołączyło Nestlé Polska. Celem SDGsów jest stworzenie nowej rzeczywistości ekonomicznej, która otworzy ścieżki rozwoju dla biznesu i będzie szansą na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, a także zwiększy wpływ sektora prywatnego na zrównoważony rozwój.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zostały zawarte w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 2015 r. Mają się one przyczynić się do transformacji ekonomicznej na świecie, aby m.in.: chronić przyrodę, promować stabilny, zrównoważony i powszechny wzrost gospodarczy, a także zapewnić godne warunki życia ludziom na całym świecie. 

Nestlé Polska dołączyła do grona partnerów Ministerstwa Rozwoju przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez program „Lekkoatletyka dla każdego”, mający na celu promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia i nawodnienia wśród dzieci i młodzieży. Działania w ramach programu skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. W ubiegłym roku program „Lekkoatletyka dla każdego” był realizowany w całej Polsce przez 16 wojewódzkich Ośrodków Lekkiej Atletyki.

 

PROGRAM KONFERENCJI