Sort by
Sort by

Dobry start inicjatywy Nestlé Needs YOUth

Od początku roku Nestlé Needs YOUth – program stworzony aby pomagać młodym ludziom przed 30 rokiem życia znaleźć pracę i doskonalić umiejętności zawodowe, objął swoim zasięgiem ponad 4000 osób.

Prawie 1500 osób uczestniczących w programie otrzymało stałe zatrudnienie. Kolejnych 1500 stanowią uczestnicy programów rozwijania umiejętności zawodowych poprzez praktyki i staże zawodowe. Ponadto ok. 1100 osób otrzymało możliwość współpracy z Nestlé w oparciu o kontrakty tymczasowe.

Nestlé zadeklarowało pomoc w znalezieniu zatrudnienia 20-tu tysiącom młodych Europejczyków, rozwijając ich umiejętności zawodowe  lub tworząc dla nich miejsca pracy wewnątrz firmy, u jej dostawców lub w innych instytucjach.

Widoczne zaangażowanie

Pierwsze rezultaty programu są bardziej niż zadowalające – powiedział Laurent Freixe, Wiceprezes Nestlé S.A. odpowiedzialny za Europę. Jesteśmy jeszcze na początku pracy, ale jestem pewien, że to co mamy do zaoferowania podniesie kwalifikacje zawodowe  tysięcy młodych Europejczyków.

Nestlé Neds YOUth zostało bardzo ciepło przyjęte zarówno przez Komisję Europejską, rządy państw narodowych, jak i współpracujące z Nestlé firmy i dostawców.

ALLiance for YOUth

W czerwcu zostanie rozpoczęta kolejna faza projektu: ALLiance for YOUth (Sojusz na rzecz Młodych) mający na celu stworzenie jeszcze więcej możliwości doskonalenia zawodowego i miejsc pracy poprzez zaangażowanie partnerów i dostawców Nestlé.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Lizbonie. Wśród gości i uczestników znajdą się znakomici goście, między innymi reprezentanci Komisji Europejskiej, rządów narodowych oraz najważniejsi przedstawiciele świata europejskiego biznesu.