Sort by
Sort by

Nestlé Youth Employment Initiative – rusza inicjatywa na rzecz walki z bezrobociem wśród młodych w Europie

Nestlé ogłosiło dziś Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (ang. Youth Employment Initiative). W ciągu najbliższych trzech lat firma stworzy możliwości zatrudniania na rynku pracy dla 20 tysięcy Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich otrzyma propozycje pracy, natomiast druga połowa oferty praktyk i staży. Nestlé w Polsce i krajach bałtyckich zaoferuje zatrudnienie i praktyki zawodowe dla niemal 800 osób.

Z rosnącym bezrobociem wśród młodych ludzi zmaga się cała Europa. Tylko w Polsce bez pracy jest obecnie 28,1% osób poniżej 25. roku życia (w stosunku do 25,9% w 2012) . Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych jest odpowiedzią Nestlé na sytuację na europejskim rynku pracy.

INFOGRAFIKA NESTLÉ NEEDS YOUTH : Europejska Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych w pigułce
Obecnie jedna na cztery młode osoby w Europie jest bezrobotna. Sytuacja ta stwarza ogromny problem gospodarczy i społeczny. Stąd też Nestlé podejmuje inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Uważam, że odpowiedzialność za przyszłą sytuację na rynku pracy leży w dużej mierze po stronie pracodawców, dlatego tak ważne jest, abyśmy oferowali możliwości rozwoju, wspierali młodych w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej kariery oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie – mówi Pierre Detry, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A. 


Europejska Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych zaplanowana jest do 2016 roku i będzie realizowana we wszystkich krajach europejskich, w których firma prowadzi swoją działalność. Nestlé ma nadzieję, że nawiąże ścisłą współpracę z agendami rządowymi, uczelniami i organizacjami samorządowymi oraz studenckimi. Liczy również na to, że udział w niej wezmą także dostawcy firmy z całej Europy.

Podstawę Europejskiej Inicjatywy Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych stanowią 4 filary:

  1. Zatrudnienie 10 000 osób poniżej 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku.
  2. Stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku.
  3. Uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie oraz na stronach internetowych firmy programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”), który obejmie m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV.
  4. Powołanie wraz z dostawcami Nestlé w Europie platformy „Sojusz dla Młodych" (ang. „Alliance for Youth”) w celu umożliwienia im przyłączenia się do inicjatywy i stworzenia możliwości pracy dla osób młodych.

Oferowane przez Nestlé ścieżki rozwoju obejmą wszystkie obszary działalności firmy oraz szczeble zatrudnienia – od operatorów w fabrykach po dział sprzedaży i stanowiska menedżerskie. W ramach inicjatywy młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia pracowników Nestlé – uczestnicząc m.in. w szkoleniach, w tym z coachingu i mentoringu, co pozwoli im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ : Europejska Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych pomoże im zdobyć doświadczenie i pracę


W planach Nestlé w Polsce związanych ze wsparciem młodych osób w rozwoju ich kompetencji zawodowych jest rozbudowanie istniejących już programów staży studenckich oraz poszerzenie oferty Nestlé dla studentów i absolwentów o Staże Zimowe. Firma zainicjuje też nowe formy praktyki warsztatów we współpracy z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami, biurami karier oraz interesariuszami. Zgodnie z założeniami inicjatywy, osoby do 30. roku życia będą mogły skorzystać z doradztwa w zakresie rynku pracy, porad jak prawidłowo przygotować CV czy też z kursów edukacyjnych. W realizacji projektu aktywny udział wezmą również fabryki Nestlé w Polsce. Ich potencjał zostanie wykorzystany nie tylko do zaoferowania miejsc pracy i praktyk, ale również m.in. do rozszerzenia i rozwoju nowych programów przyuczania do zawodu we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Dodatkowo Nestlé w Polsce podejmie działania na rzecz poszerzania kompetencji pożądanych na rynku pracy u młodych osób. W tym celu firma nawiąże współpracę z organizatorami targów pracy, portalami poświęconymi tej tematyce oraz organizacjami związanymi z rynkiem pracy, m.in. Eurostudent.pl, Universum, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Firma liczy również na zaangażowanie i poparcie instytucji rządowych – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego – oraz organizacji studenckich – AIESEC, IAAS, CEMS, BEST.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na  www.nestle.com.