Sort by
Sort by

Lepiej nam ze zwierzętami!

Purina ogłosiła dziś swój własny program zaangażowania w ten temat: “Zobowiązania Puriny w społeczeństwie” (ang. Purina in Society Commitments). Jest to 10 inicjatyw firmy w celu przyczynienia się do tworzenia świata, w którym ludzie i zwierzęta mogą lepiej ze sobą żyć.

Te zobowiązania to konkretne działania, które obejmują promowanie odpowiedzialnego posiadania i rozsądnej adopcji zwierząt domowych, zagadnienie obecności zwierząt w miejscu pracy oraz temat badań nad zdrowiem zwierząt. Przedstawiciele firmy Purina wierzą, że istnieje ogromny potencjał współpracy i dlatego wraz z ekspertami w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także z osobami i organizacjami z całej Europy i Rosji, wspólnie pracują na rzecz podniesienia świadomości w zakresie przedstawiania korzyści i nieocenionego wkładu zwierząt w społeczeństwa, aby wspólnie stworzyć lepszy świat dla ludzi i zwierząt.

W Europie zmniejsza się liczba zwierząt domowych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy wymienia się zwiększoną urbanizację, dłuższe godziny pracy i ignorowanie pozytywnej roli naszych ulubieńców w codziennym życiu. Ludziom trudniej pogodzić opiekę nad zwierzętami z wymaganiami współczesnego życia. W uznaniu tej kwestii, eksperci i liderzy przemysłu spotkali się dziś w Brukseli, by omówić te zagadnienia i zachęcić opinię publiczną do zaangażowania się w tematykę zwierząt domowych we współczesnym świecie.

 

 

- Wiemy, że zwierzęta mogą mieć pozytywny wpływ na nasze życie oraz więź pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem jest czymś bardzo wyjątkowym. Jednak pozytywna rola czworonogów w społeczeństwie często bywa niedoceniana tym bardziej, że współcześnie na tę wieź wpływa więcej czynników niż kiedykolwiek wcześniej. Wciąż bardzo niewiele firm pozwala na przychodzenie ze zwierzętami do biura, rośnie otyłość zwierząt, brakuje edukacji i zainteresowania tymi tematami wśród mediów, pomimo udowodnionego pozytywnego wpływu zwierząt domowych na społeczeństwo – powiedział Bernard Meunier, szef Nestlé PURINA PetCare na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

10 „Zobowiązań Puriny w społeczeństwie”:
1. Kontynuowanie przywództwa w przemyśle w ramach żywienia i profilaktyki zdrowia zwierząt
2. Przekazywanie informacji na temat produktów i doradztwo na temat pielęgnacji zwierząt
3. Usunąć sztuczne barwniki z produktów
4. Stwarzać szanse zatrudnienia dla osób do 30. roku życia w Nestlé Purina w Europie
5. Pozyskiwać surowce w sposób zrównoważony
6. Poprawiać parametry opakowań w trosce o środowisko naturalne
7. Promowanie adopcji zwierząt poprzez współpracę i partnerstwa
8. Pomagać w zmniejszeniu ryzyka otyłości wśród zwierząt za pośrednictwem wspólnych programów profilaktycznych
9. Promować obecność zwierząt w miejscach pracy
10. Upowszechniać wśród dzieci programy bycia odpowiedzialnym właścicielem zwierząt